บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก อุบลราชธานี ไป เชียงรายเส้นทางเดินรถ จาก อุบลราชธานี ไป เชียงราย

ค้นหาวันที่ 10/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์

อุบลราชธานี

 

Nakhonchaiair

Ubon Ratchathani

ขนส่ง

อุบลราชธานี

 

Transport Station

Ubon Ratchathani

นครชัยแอร์

ศรีสะเกษ

 

Nakhonchaiair

Sisaket

นครชัยแอร์

ศีขรภูมิ

 

Nakhonchaiair

Sikhoraphum (Surin)

ขนส่ง

สุรินทร์

 

Transport Station

Surin

นครชัยแอร์

สุรินทร์

 

Nakhonchaiair

Surin

นครชัยแอร์

ระกา

Nakhonchaiair
Raka
(Buri Ram)

เริ่มให้บริการ
21 ก.ย. 62

นครชัยแอร์

บุรีรัมย์

 

Nakhonchaiair

Buriram

นครชัยแอร์

ชัยภูมิ

 

Nakhonchaiair

Chaiyaphum

ขนส่ง

เด่นชัย

 

Nakhonchaiair

Den Chai

(Phrae)

นครชัยแอร์

แพร่

 

Transport Station

Phrae

ขนส่ง

พะเยา

 

Transport Station

Phayao

ขนส่ง

เชียงราย

 

Transport Station

Chiang Rai

นครชัยแอร์

เชียงราย

 

Nakhonchaiair

Chiang Rai

01

14.00

08.50

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

14.00

14.00

15.25

16.35 17.15 17.25 17.50 18.30 21.20 04.05 04.35 07.20 08.45 08.50

-

เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 20/09/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 949 902

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก เชียงราย ไป อุบลราชธานี

ค้นหาวันที่ 10/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

ขนส่ง

เชียงราย

 

Transport Station

Chiang Rai

นครชัยแอร์

พาน

 

Nakhonchaiair

Phan
(Chiang Rai)

นครชัยแอร์

แม่ใจ

 

Nakhonchaiair

Mae Chai

ขนส่ง

พะเยา

 

Transport Station

Phayao

นครชัยแอร์

งาว

 

Nakhonchaiair

ngao

ขนส่ง

แพร่

 

Transport Station

Phrae

นครชัยแอร์

เด่นชัย

 

Nakhonchaiair

Den Chai(Phrae)

นครชัยแอร์

ชัยภูมิ

 

Nakhonchaiair

Chaiyaphum

นครชัยแอร์

บุรีรัมย์

 

Nakhonchaiair

Buriram

ขนส่ง

สุรินทร์

 

Transport Station

Surin

นครชัยแอร์

สุรินทร์

 

Nakhonchaiair

Surin

นครชัยแอร์

ศรีสะเกษ

 

Nakhonchaiair

Sisaket

ขนส่ง

อุบลราชธานี

 

Transport Station

Ubon Ratchathani

นครชัยแอร์

อุบลราชธานี

 

Nakhonchaiair

Ubon Ratchathani

01

14.00

08.55

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

14.00 14.40

15.08

15.33

16.21 17.57 18.30 01.30 04.25 05.25 05.35 07.20 08.45 08.55

-

เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 22/04/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 949 902

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้