บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก อุบลราชธานี ไป ระยองเส้นทางเดินรถ จาก อุบลราชธานี ไป ระยอง

ค้นหาวันที่ 10/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์

อุบลราชธานี

 

Nakhonchaiair

Ubon Ratchathani

ขนส่ง

อุบลราชธานี

 

Transport Station

Ubon Ratchathani

นครชัยแอร์

วารินชำราบ

 

Nakhonchaiair

Warin Chamrap
(Ubon Ratchathani)

นครชัยแอร์
โนนคูณ

 

Nakhonchaiair
Non Khun

นครชัยแอร์

บ้านจาน

 

Nakhonchaiair

Ban Chan
(Sisaket)

นครชัยแอร์

ศรีสะเกษ

 

Nakhonchaiair

Sisaket

นครชัยแอร์

ศีขรภูมิ

 

Nakhonchaiair

Sikhoraphum (Surin)

ขนส่ง

สุรินทร์

 

Transpor Station

Surin

นครชัยแอร์

สุรินทร์

 

Nakhonchaiair

Surin

นครชัยแอร์

บุรีรัมย์

 

Nakhonchaiair

Buriram

ขนส่ง

นครราชสีมา

 

Transport Station

Nakhon Ratchasima

นครชัยแอร์

พนมสารคาม

 

Nakhonchaiair

Phanom Sarakham
(Chachoengsao)

ขนส่ง

ฉะเชิงเทรา

 

Transport Station

Chachoengsao

ขนส่ง

ชลบุรี

 

Transpor Station

Chonburi

นครชัยแอร์

ชลบุรี

 

Nakhonchaiair

Chonburi

นครชัยแอร์

อ่าวอุดม

 

Nakhonchaiair

AO Udom
(Chonburi)

นครชัยแอร์

พัทยา

 

Nakhonchaiair

Pattaya

นครชัยแอร์

บ้านฉาง

 

Nakhonchaiair

Ban Chang
(Rayong)

ขนส่ง

ระยอง แห่งที่ 2

 

Transpor Station 2

Rayong

นครชัยแอร์

ระยอง

 

Nakhonchaiair

Rayong

01 07.00 21.45 Silver Class 40 ที่นั่ง 07.00 07.00 - - - 08.20 09.31 10.09 10.19 11.36 13.46 17.06 17.58 18.49 19.09 19.54 20.30 - - 21.45 -

02

07.15

20.50

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

07.15

07.15

-

- - 08.35 09.45 - - 11.30 - 16.09 17.00 17.48 18.10 19.03 19.33 - - 20.50

-

03 17.00 06.50 Silver Class 40 ที่นั่ง 17.00 17.00 - - - 18.25 - 20.15 20.25 21.40 23.40 - 03.20 04.00 04.18 04.58 05.25 - - 06.50 -

04

18.00

06.05

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

18.00

18.00

-

- - 19.20 20.28 21.06 21.16 22.36 - - 03.24 04.05 04.20 04.58 - - - 06.05

-

05 19.30 06.15 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.30 19.30 20.08 20.31 20.55 - - - - - - - - - - - 05.15 - - 06.15 -
06 19.45 06.23 First Class 30 ที่นั่ง 19.45 19.45 - - - 21.00 - - - - - - - - 04.30 - 05.24 - - 06.23 -
07 20.00 08.30 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.00 20.00 - - - 21.15

22.18

22.53 23.03 00.18 - 04.28 05.08 05.48 - 06.36 07.02 - - 08.30 -
08 20.15 07.05 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.15 20.15 20.53 21.19 21.40 - - - - - - - - 04.55 05.12 - - - - 07.05 -
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 23/11/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 653 620
First Class 871 827
Silver Class 560 532

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก ระยอง ไป อุบลราชธานี

ค้นหาวันที่ 10/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์

ระยอง

 

Nakhonchaiair

Rayong

ขนส่ง

ระยอง แห่งที่ 2

 

Transpor Station 2

Rayong

นครชัยแอร์

บ้านฉาง

 

Nakhonchaiair

Ban Chang
(Rayong)

นครชัยแอร์

พัทยา

 

Nakhonchaiair

Pattaya

นครชัยแอร์

อ่าวอุดม

 

Nakhonchaiair

AO Udom

(Chonburi)

นครชัยแอร์

ชลบุรี

 

Nakhonchaiair

Chonburi

ขนส่ง

ชลบุรี

 

Transport Station

Chonburi

ขนส่ง

ฉะเชิงเทรา

 

Transport Station

Chachoengsao

นครชัยแอร์

พนมสารคาม

 

Nakhonchaiair

Phanom Sarakham
(Chachoengsao)

ขนส่ง

นครราชสีมา

 

Transport Station

Nakhon Ratchasima

นครชัยแอร์

บุรีรัมย์

 

Nakhonchaiair

Buriram

ขนส่ง

สุรินทร์

 

Transpor Station

Surin

นครชัยแอร์

สุรินทร์

 

Nakhonchaiair

Surin

นครชัยแอร์

ศิขรภูมิ

 

Nakhonchaiair

Sikhoraphum (Surin)

นครชัยแอร์

ศรีสะเกษ

 

Nakhonchaiair

Sisaket

ขนส่ง

อุบลราชธานี

 

Transport Station

Ubon Ratchathani

นครชัยแอร์

อุบลราชธานี

 

Nakhonchaiair

Ubon Ratchathani

01 06.30 21.14 Silver Class 40 ที่นั่ง 06.30 06.44 07.17 08.10 08.43 09.26 09.37 10.27 11.32 14.47 17.02 18.04 18.14 18.49 19.59 21.04 21.14 -

02

06.45

20.13

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

06.45

-

07.18

08.17

08.50 09.33 09.44 10.40 11.40 - 16.15 - - 17.46 18.58 20.03 20.13

-

03 16.30 06.50 Silver Class 40 ที่นั่ง 16.30 16.47 17.20 18.20 18.58 19.43 19.56 20.42 21.47 00.38 02.48 03.45 03.55 -

05.35

06.40 06.50 -

04

17.30

05.35

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

17.30

17.45

-

-

18.48 19.28 19.39 20.24 21.19 - 01.39 02.34 02.42 03.17 04.20 05.20 05.35

-

05 19.00 05.30 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.00 - - 20.03 - - - - - - - - - - - 05.20 05.30 -
06 19.20 06.05 First Class 30 ที่นั่ง 19.20 - - 20.23 - 21.26 - - - - - - - - 04.55 05.55 06.05 -
07 19.30 08.05 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.30 19.45 20.15 21.06 21.36 - 22.18 22.58 23.53 - 04.10 05.05 05.15 05.50 07.00 07.55 08.05 -
08 19.45 06.20 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.45 - - - - 21.20 21.31 - - - - - - - - 06.10 06.20 -
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 23/11/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 653 620
First Class 871 827
Silver Class 560 532

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้