นครชัยแอร์

เส้นทางเดินรถ จาก เชียงราย ไป อุบลราชธานี

ค้นหาวันที่ 08/12/2023

เส้นทาง เชียงราย - อุบลราชธานี

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 14.01 08.16

อัพเดต 30/09/66

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (เชียงราย ไป อุบลราชธานี)
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พาน , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แม่ใจ , สถานีขนส่ง พะเยา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ งาว , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แพร่ , สถานีขนส่ง อุตรดิตถ์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชัยภูมิ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ บุรีรัมย์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แยกระกา , สถานีขนส่ง สุรินทร์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สุรินทร์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ศรีขรภูมิ และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ศรีสะเกษ
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

..................................................................................................................................

เส้นทาง อุบลราชธานี - เชียงราย

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 14.01 08.54

อัพเดต 30/09/66

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (อุบลราชธานี ไป เชียงราย)
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ศรีสะเกษ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ศรีขรภูมิ , สถานีขนส่งสุรินทร์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แยกระกา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ บุรีรัมย์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชัยภูมิ , แยกซับบอน , สถานีขนส่ง อุตรดิตถ์ , สถานีขนส่ง แพร่ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แพร่ , สามแยกบ้านเป๊าะ อ.งาว , สถานีขนส่ง พะเยา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แม่ใจ และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ พาน
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

รายละเอียดการเดินทางในเส้นทางนี้

 

อัตราค่าบริการ
NCA Gold Class

- ราคาปกติ 1,067 บาท
- ราคาสมาชิก 1,014 บาท

ระยะทาง
1,109 กิโลเมตร

ระยะเวลาในการเดินทาง 
18 ชั่วโมง 5 นาที
(ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณจากสภาพการจราจรปกติ ไม่รวมช่วงเทศกาล อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัด ฯลฯ)

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดเชียงราย
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เชียงราย  ,  สถานีขนส่ง เชียงราย

จุดลงรถ ในจังหวัดเชียงราย
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เชียงราย  ,  สถานีขนส่ง เชียงราย

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดอุบลราชธานี
สถานีขนส่ง อุบลราชธานี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อุบลราชธานี 

จุดลงรถ ในจังหวัดอุบลราชธานี
สถานีขนส่ง อุบลราชธานี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อุบลราชธานี 

ระบบขนส่งในจังหวัดเชียงราย
- รถสองแถว
- รถแท็กซี่

ระบบขนส่งในจังหวัดอุบลราชธานี
- รถสองแถว
- รถแท็กซี่

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดเชียงราย
วัดพระธาตุดอยตุง , วัดร่องขุ่น, วัดร่องเสือเต้น, วัดห้วยปลากั้ง, ภูชี้ฟ้า

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดอุบลราชธานี
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม, วัดสิรินธรวราราม, สามพันโบก, น้ำตกแสงจันทร์