บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก เชียงใหม่ ไป ระยองเส้นทางเดินรถ จาก เชียงใหม่ ไป ระยอง

ค้นหาวันที่ 13/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destinaton

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

 

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์

เชียงใหม่

 

Nakhonchaiair

Chiang Mai

ขนส่ง

เชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

Transport Station 2

Chiang Mai

ขนส่ง

เชียงใหม่ แห่งที่ 3

 

Transport Station 3

Chiang Mai

ขนส่ง

ลำพูน

 

Transport Station

Lamphun

นครชัยแอร์

ดอยติ

 

Nakhonchaiair

Doi Ti

(Lamphun)

ขนส่ง

ลำปาง

 

Transport Station

Lampang

นครชัยแอร์

ลำปาง

 

Nakhonchaiair

Lampang

นครชัยแอร์

เถิน

 

Nakhonchaiair

Thoen

(Lampang)

นครชัยแอร์

เด่นชัย

 

Nakhonchaiair

Den Chai (Phrae)

ขนส่ง

อุตรดิตถ์

 

Transport Station

Uttaradit

ขนส่ง

พิษณุโลก แห่งที่ 2

 

Transport Station 2

Phitsanulok

ขนส่ง

สากเหล็ก

 

Transport Station

Sak Lek (Phichit)

ขนส่ง

สระบุรี

 

Transport Station

Saraburi

ขนส่ง

ปราจีนบุรี แห่งที่ 2

 

Transport Station 2

Prachin Buri

นครชัยแอร์

ปราจีนบุรี

 

Nakhonchaiair

Prachin Buri

นครชัยแอร์

พนมสารคาม

 

Nakhonchaiair

Sarakham

(Chachoengsao)

ขนส่ง

ฉะเชิงเทรา

 

Transport Station

Chachoengsao

ขนส่ง

ชลบุรี

 

Transport Station

Chonburi

นครชัยแอร์

ชลบุรี

 

Nakhonchaiair

Chonburi

นครชัยแอร์

อ่าวอุดม

 

Nakhonchaiair

Ao Udom

นครชัยแอร์

พัทยา

 

Nakhonchaiair

Pattaya

นครชัยแอร์

ระยอง

 

Nakhonchaiair

Rayong

01

05.05

22.45

Silver Class 40 ที่นั่ง

05.05

-

-

- 05.36 06.35 06.35 - 08.05 09.08

10.58

11.46 15.46 17.02 17.21 18.21 19.05 - 20.00 20.43 21.13 22.45

-

02

14.35

07.45

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

14.35

-

14.35

- 15.21 16.25 16.25 - 18.02 19.03 20.45 21.35 01.25 - 02.48 - 04.20 04.58 05.15 05.56 06.22 07.45

-

03 15.30 05.44 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 15.30 - 15.35 - 16.15 17.20 17.28 - 18.53 19.48 21.23 - - - - - - 03.33 03.43 - 04.46 05.44 -
04 16.00 06.05 Silver Class 40 ที่นั่ง 16.00 16.08 - 16.46 17.06 - 18.11 19.21 - - - - - - - - - - 02.55 - 04.25 06.05 -
05 16.30 07.06 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.30 - 16.35 - 17.15 18.20 18.28 - 19.53 20.48 22.23 - - - - - - 04.33 04.43 - 05.46 07.06 -
06 18.30 07.10 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 18.30 18.38 - - 19.18 20.15 20.23 - - - - - - - - - - - - - 06.10 07.10 -
07 19.00 07.25 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.00 19.08 - - 19.48 20.45 20.53 22.08 - - - - - - - - - - 05.50 - - 07.25 -
08 19.30 08.20 First Class 30 ที่นั่ง 19.30 19.38 - - 20.18 21.15 21.23 22.38 - - - - - - - - - - 06.20 - 07.20 08.20 ( Benz 15 M. )
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 24/04/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 853 810
First Class 1,044 992
Silver Class 731 694

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก ระยอง ไป เชียงใหม่

ค้นหาวันที่ 13/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์

ระยอง

 

Nakhonchaiair

Rayong

ขนส่ง

ระยอง แห่งที่2

 

Transport Station 2

Rayong

นครชัยแอร์

บ้านฉาง

 

Nakhonchaiair

Ban Chang
(Rayong)

นครชัยแอร์ พัทยา

 

Nakhonchaiair

Pattaya

นครชัยแอร์

อ่าวอุดม

 

Nakhonchaiair

AO Udom
(
Chonburi)

นครชัยแอร์

ชลบุรี

 

Nakhonchaiair

Chonburi

ขนส่ง

ชลบุรี

 

Transport Station

Chonburi

ขนส่ง

ฉะเชิงเทรา

 

Transport Station

Chachoengsao

นครชัยแอร์

พนมสารคาม

 

Nakhonchaiair

Phanom Sarakham
(Chachoengsao)

นครชัยแอร์

ปราจีนบุรี

 

Nakhonchaiair

Prachin Buri

ขนส่ง

ปราจีนบุรี แห่งที่ 2

 

Transport Station 2

Prachin Buri

ขนส่ง

สระบุรี

 

Transport Station

Saraburi

ขนส่ง

สากเหล็ก

 

Transport Station

Sak Lek
(Phichit)

ขนส่ง

พิษณุโลก แห่งที่ 2

 

Transport Station 2

Phitsanulok

ขนส่ง

อุตรดิตถ์

 

Transport Station

Uttaradit

นครชัยแอร์

เด่นชัย

 

Nakhonchaiair

Den Chai (Phrae)

ขนส่ง

ลำปาง

 

Transport Station

Lampang

นครชัยแอร์

ลำปาง

 

Nakhonchaiair

Lampang

ขนส่ง

ลำพูน

 

Transport Station

Lamphun

นครชัยแอร์

ดอยติ

 

Nakhonchaiair

Doi Ti

นครชัยแอร์

เชียงใหม่

 

Nakhonchaiair

Chiang Mai

01

05.05

22.30

Silver Class 40 ที่นั่ง

05.05

-

05.35

06.23 06.48 07.33 - 08.23 09.24 10.05

10.19

11.40 15.38 16.45 18.15

19.13

20.50 20.50 - - 22.30

-

02

14.35

08.25

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

14.35

14.48

15.20

16.16 16.51 17.38 17.51 18.40 19.41 20.25 - 21.53 01.31 02.40 04.10 05.06 06.38 06.38 - - 08.25

-

03 15.30 05.56 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 15.30 15.43 - 16.41 17.20 18.05 18.15 - - - - - -

00.30

01.55 02.45 04.15 04.21 - 05.31 06.11 -
04 16.00 06.05 Silver Class 40 ที่นั่ง 16.00 16.15 16.50 17.55 18.30 19.20 - - - - - - - - - - 04.12 - - - 06.05 -
05 16.30 07.22 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.30 16.43 17.20 18.13 18.36 19.21 19.36 - - - - - - 01.56 03.21 04.11 05.41 05.47 - - 07.22 -
06 18.30 06.58 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 18.30 - - 19.30 - - - - - - - - - - - - 05.35 05.45 - - 06.58 -
07 19.00 07.38 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.00 19.13 - - - 20.43 20.53 - - - - - - - - - 06.03 06.13 - - 07.38 -
08 19.30 08.10 First Class 30 ที่นั่ง 19.30 - - 20.30 - 21.25 - - - - - - - - - - 06.35 06.45 - - 08.10 ( Benz 15 M. )
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 24/04/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 853 810
First Class 1,044 992
Silver Class 731 694

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้