บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
109 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (สำนักงาน) 0-2939-4999
เวลาทำการ (สำนักงาน) 
จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 17.30 น.
e-mail : customerservice@nakhonchaiair.com

สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2)

333 แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จุดขึ้นรถ)
เวลาทำการ : 04:00 - 01:00 น.

แนะนำบริการ (ลูกค้าสัมพันธ์)

โทร. 0-2939-4999 ต่อ 1125 , 1126
เวลา 09.00 - 18.00
(จันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์)

ลืมของบนรถ

โทร. 0-2939-4999 กด 0 
(04.00 - 24.00 ทุกวัน)
หลังเวลาโทร. 0-2939-4999 ต่อ 1154


สาขาของบริษัทนครชัยแอร์ที่ใกล้เคียง

ติดต่อเจ้าหน้าที่

รายละเอียด สาขาของบริษัทนครชัยแอร์
กรุงเทพฯ และ ภาคกลาง

กรุงเทพฯ และ ภาคกลาง

ลำดับ

สถานีเดินรถนครชัยแอร์

เวลาทำการ

โทรศัพท์

ที่อยู่

แผนที่

01 นครชัยแอร์
(สำนักงานใหญ่)
07.00 น. - 21.00 น. 02-939-4999

109 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ติดกับกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ( SIS )

1624
02 สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ 06.00 น. - 22.00 น. 1624

333 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ห่างจากหมอชิตประมาณ 2 กม.)

บริการส่งพัสดุด่วน (กรุงเทพฯ) 06.00 น. - 22.00 น. 1624

03

สถานีขนส่งหมอชิต
(สายอีสาน)
ชั้น 3 ช่อง 17 , 18

08.00 - 20.30 น.

1624

สถานีขนส่งหมอชิต ชั้น 3 ช่อง 17,18
999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

04

สถานีขนส่งหมอชิต
(สายอีสาน)
ชั้น 3 ช่อง 43

08.00 น. - 20.30 น.

1624

สถานีขนส่งหมอชิต ชั้น 3 ช่อง 43
999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

05

สถานีขนส่งหมอชิต
(สายเหนือ)
ชั้น 1 ช่อง 22A

08.00 น. - 20.30 น.

1624

สถานีขนส่งหมอชิต ชั้น 1 ช่อง 22A
999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

06

นครชัยแอร์ รังสิต

08.00 น. - 22.00 น.

1624

อยู่ในปั๊ม ปตท. กิจชัย ออโต้เวอร์ส
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ภาคเหนือ

ลำดับ

สถานีเดินรถนครชัยแอร์

เวลาทำการ

โทรศัพท์

ที่อยู่

แผนที่

01

สาขาเชียงราย

09.00 น. - 18.00 น.

053 773 - 532,
083 983 - 8145 

  422 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

สาขาเชียงราย
(สถานีขนส่ง)

09.00 น. - 18.00 น.

-

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2
ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

02

สาขาแม่สาย

09.00 - 16.30

053 646 - 767

489 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

03 สาขาแม่จัน 08.30 น. - 16.30 น. 080 676 - 5196 179  หมู่ 7 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 

04

สาขาพาน

09.00 น. - 18.45 น.

053 722-227

454/2 หมู่ 8 ต.เมืองพาน จ.เชียงราย (ฝั่งเดียวกับ บขส. ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารสุกี้)

05

สาขาพะเยา

05.00 น. - 20.00 น.

054 483 - 029 ,

085 549 - 7779

(ช่องขายตั๋ว 15-16) 
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ถ.หรินสุต ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

06 สาขาแม่ใจ 09.00 - 19.30 น. 092 280 - 8005  2/2 หมู่ 4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 

07

สาขาแพร่

04.00 น. - 21.00 น.

054 620 - 182

170/117 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54110

08 สาขาเด่นชัย 04.00 น. - 22.00 น. 054 613 - 239

298/8 หมู่ 10 ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110

10

สาขาน่าน

08.30 น. - 19.30 น. 054 774 - 449

44 หมู่ 15 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน (ฝั่งตรงข้าม Lotus)

สาขาน่าน
(สถานีขนส่ง)
13.00 น. - 19.30 น. - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน
11 สาขาเวียงสา 05.30 น. - 20.00 น. 097 998 - 0167 สถานีขนส่งผู้โดยสารเวียงสา 685/2 หมู่ 4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 

12

สาขาเชียงใหม่

06.00 น. - 20.00 น.

053 262 - 799 ,

086 341-8757

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต 2) ติดกับศาลเยาวชนและครอบครัวเชียงใหม่
177/1 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 

สาขาเชียงใหม่ (สถานีขนส่งอาเขต 3)

08.00 น. - 20.00 น.

-

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต3) ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

13

สาขาลำพูน
(ปิดชั่วคราว)

- - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน
ถ.สนามกีฬา ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

สาขาดอยติ (จ.ลำพูน)

04.00 น. - 21.00 น.

097 004 - 7877

339 หมู่ 2 (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
มาจากเชียงใหม่ เลยแยกดอยติ 200 ม.

14

สาขาลำปาง

03.30 น. - 21.30 น.

054 222 - 199 ,

094 881 - 2449 ,

086 420  8446

245 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

15 สาขางาว 09.00 น. - 21.30 น. 082 758 - 9857  อยู่ในตลาดชุมชน ต.นาแก  อ.งาว จ.ลำปาง 52110

16

สาขาอุตรดิตถ์

24 ชม.

055 442 - 793 ,

095 886-4671

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์
ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

17

สาขาพิษณุโลก

24 ชม.

055 986-295

สถานีขนส่งผู้โดสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2
ถ.พิษณุโลก - วังทอง  ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  65000

18

สาขาวังทอง

07.00 น. - 21.00 น. 084 230 - 8979

หมู่ 3 ถ.พิษณุโลก-เขาทราย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 (ฝั่งตรงข้ามเซเว่น-อีเลฟเว่น)

19

สาขาเขาทราย

07.00 น. - 19.00 น.

086 203 - 0191

450/3 ม.4  ต.เขาทราย อ.ทับค้อ จ.พิจิตร 66230 

20

สาขาสากเหล็ก 

10.00 น. - 21.30 น. 087 461 - 9165

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสากเหล็ก 270/106 หมู่ 1 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160

 

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์

ลำดับ

สถานีเดินรถนครชัยแอร์

เวลาทำการ

โทรศัพท์

ที่อยู่

แผนที่

01

สาขาช้างคลาน
(จ.เชียงใหม่)

08.00 น. - 18.00 น.

 089 851 - 8704

 166/7 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 (อยู่ใกล้กับธนาคารกรุงไทย)

ภาคอีสาน

นครชัยแอร์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ

สถานีเดินรถนครชัยแอร์

เวลาทำการ

โทรศัพท์

ที่อยู่

แผนที่

01

สาขาอุบลราชธานี

05.00 น. - 20.30 น.

045 955 - 999 ,

086 341 - 8755

59 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 (ฝั่งตรงข้าม บขส.ขามใหญ่)

บริการส่งพัสดุด่วน (อุบลราชธานี)

05.00 น. - 20.30 น.

สาขาอุบลราชธานี
(ในสถานีขนส่ง)

08.00 น. - 20.30 น.

-

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

02

สาขาเดชอุดม

04.00 น. - 06.00 น. และ 15.00 น. - 21.00 น. 083 983 - 8030

ช่องขายตั๋ว 5,6 สถานีขนส่งผู้โดยสารเดชอุดม
924 หมู่ 24 ถ.เกตุสิริ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 

03 สาขาวารินชำราบ  08.00 น. - 21.30 น. 099 329 - 9288 459 หมู่ 9 ถ.กันทรลักษ์ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
(อยู่เยื้อง แมคโครสาขาวารินชำราบ )

04

สาขาศรีสะเกษ

05.00 น. - 21.00 น.

  045 613- 191 ,

083 983-7973

1510 / 71,79,80,81 ถ.กวงเฮง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (อยู่ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ)

05

สาขากันทรลักษ์

08.00 น. - 22.00 น.

093 067 - 5435

สถานีเดินรถโดยสารอำเภอกันทรลักษ์
ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

06

สาขาขุขันธ์

08.00 น. - 22.00 น.

089 620 - 577

ร้านอำนวยการเกษตร
 420 / 9 หมู่ 3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 

07 สาขาบ้านจาน 08.00 - 23.00 น. 081 665 - 9169

120/3 หมู่ 9 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 (แยกบ้านจาน)

08

สาขาสุรินทร์

02.00 - 23.00 น.

044 515 -151 ,

097 285 - 7805

16/1 ถ.ศรีธนามิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

สาขาสุรินทร์
(ในสถานีขนส่ง)

02.00 - 23.30 น.

-

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์

09 สาขาปราสาท 08.00 น. - 11.00 น. และ 16.30 น. - 24.00 น. 064 959 - 0099

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปราสาท จ.สุรินทร์
715 หมู่ 2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 

10 สาขาศรีขรภูมิ 05.00 น. - 22.00 น. 093 565 - 1188 อยู่ในปั๊ม ปตท.สินชัยกาญจน์ปิโตเลียม
276/1 หมู่ 10 ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 
11 สาขานครราชสีมา 08.00 น. - 02.00 น.

044 251 - 950 ,

083 983 - 7269

สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่ 2 (ช่องที่ 1,2 )
339 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

12

สาขาบุรีรัมย์

24 ชม.

044 614 - 579 ,

083 412 - 4343

179/7-9 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

13

สาขานางรอง
(ปิดชั่วคราว)

08.30 น. - 13.30 น. และ 16.30 น. - 23.30 น. 044 114 - 252   อยู่ตรงข้ามปั๊มคาลเท็กซ์ สาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

14

สาขาขอนแก่น
(สถานีขนส่งแห่งที่ 3)

08.00 - 23.00 น.

-

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
(ขายตั๋ว - ขึ้นรถ)

สาขาขอนแก่น (ปรับอากาศ)

10.00 - 19.00 น.

-

สถานีปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (จำหน่ายตั๋ว-ส่งพัสดุ)

อู่ขอนแก่น

05.00 น. - 23.00 น.

043 001 - 194 ,

086 341 -  8751

12 หมู่ 11 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมืองจ.ขอนแก่น 40000   

15

สาขาบ้านไผ่

08.00 น. - 22.00 น.

043 275 - 299 ,

083 983 - 7673

4/4 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

16 สาขาภูเวียง 08.00 น. - 17.00 น. 091 757 - 1235

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง 163 ต.ภูเวียงอ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

17 สาขาพล 08.00 น. - 23.10 น. 080 199 - 0896 สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองพล จ.ขอนแก่น 40120
18

สาขากาฬสินธุ์

 

08.00 น. - 21.30 น. 083 983 - 7980

อยู่หลังสถานีขนส่งผู้โดยสารกาฬสินธุ์
16/41-42 ถ.ประดิษฐ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
(จุดขายตั๋ว+ส่งพัสดุ อยู่ที่ช่องจำหน่ายตัวในบขส.)

19

สาขาคำม่วง

08.00 น. - 20.00 น.

090 199 - 1583 26 หมู่ 4 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180

20

สาขายางตลาด

07.00 น. - 22.00 น.

043 891 - 279 ,

083 983 - 8653

90 หมู่ 9  ถ.ถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

21

สาขาสมเด็จ

10.00 น. - 13.00 น. และ 16.00 น. - 21.00 น. 083 983 - 7976

201 หมู่  2 ถ.ถีนานนท์ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 (ตรงข้ามวัดรังษีชัชวาลย์  จ.กาฬสินธุ์)

22

สาขามหาสารคาม

08.30 น. - 22.00 น.

043 020 -  207 ,

083 983 - 8401

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม 
ถ.คลองสมถวิลราษฎ์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 

23

สาขาหนองคาย

08.00 น. - 19.30 น.

042 420 -  285 ,

083 983 - 7914

910/94 หมู่10 ถ.ประจักษ์ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000 (อยู่ข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคาย)

24

สาขาอุดรธานี

07.00 น. - 21.00 น.

042 122- 357 ,

 083 983 - 7509

79 ถ.ทหาร ต.หมากแข้งอ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (ตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม) 

สาขาอุดรธานี
(สถานีขนส่ง)

18.00 น. - 21.00 น.

-

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี
ถ.โพธิ์ศรี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

25

สาขากุมภวาปี

07.00 น. - 22.00 น. 088 511 - 2951

สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อ.กุมภวาปี
329/42 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

26

สาขาหนองบัวลำภู

09.00 น. - 21.00 น.

042 312 - 332 ,

083 983 - 7848

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองบัวลำภู
200/1 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

27 สาขาศรีบุญเรือง  05.00 น. - 21.30 น.

098 184 - 8078 ,

063 739 - 5747

259 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 

28

สาขาชัยภูมิ

24 ชม.

044 812 - 522

379/39 ก. ถนนโนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ชัยภูมิ 36000  (ฝั่งเดียวกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ)

29 สาขาสกลนคร 05.00 น. - 13.00 น. และ 16.00 น. - 21.00 น.

042 711 - 449 ,

084 025 - 2046

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 2 
266/2 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

30 สาขาโคกศรีสุพรรณ 09.00 - 19.00 น.

042 766-135 ,

064 426 - 6400 

428 หมู่2 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
31 สาขาอากาศอำนวย 06.00 น. - 18.45 น. 087 824 - 2849

สถานีขนส่งผู้โดยสารอากาศอำนวย
216 หมู่ 1 ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170

32 สาขาท่าแร่ 09.00 น. - 20.00 น. 095 992 - 9982 417 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230 (ติดโบสถ์คริสต์ท่าแร่)
33 สาขานครพนม 08.30 น. - 19.30 น.

042 191 - 299
,083 983 - 7983

สถานีขนส่งผู้โดยสารนครพนม
350/13 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 
34 สาขาโพนสวรรค์  07.00 น. - 20.00 น. 084 510 - 6864

262 หมู่ 14 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

35 สาขาท่าอุเทน 09.00 น. -19.30 น. 093 472 - 8352 43/1 หมู่ 2 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
(อยู่ฝั่งตรงข้ามร้านพรประเสริฐมอเตอร์)
36 สาขาธาตุพนม 08.00 น. - 18.00 น. 081 717 - 5780 สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลธาตุพนม
หมู่ 9 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
37 สาขานาแก 08.00 น. - 19.00 น. 093 476 - 4924 579 หมู่ 1 ถ.นาแก-สกลฯ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 (อยู่ติดร้านแว่นท็อปเจริญ)
38 สาขาเรณูนคร 07.00 น. - 09.00 น. และ 12.00 น. - 18.30 น. - 351/7 ถ.เรณูสามัคคี อ.เรณูนคร จ.นครพนม (ตรงข้ามร้านทองทองไทย)
39 สาขาศรีสงคราม 05.30 น. - 20.30 น.

086 220 - 8817 ,

063 896 - 5559

สถานีขนส่งผู้โดยสารศรีสงคราม จ.นครพนม
40 สาขามุกดาหาร 08.00 น. - 19.00 น.

 042 042 - 488,

084 025 - 1178

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร
33/72-73 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 4900

41 สาขาคำชะอี 07.30 น. - 19.30 น. 062 956 - 3282

225 หมู่ 5 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110

42 สาขาร้อยเอ็ด 08.30 น. - 21.30 น.

043 518 - 095 , 

097 285 - 7792

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด
84/7 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

43 สาขายโสธร 09.00 น. - 21.30 น. 098 585 - 8436

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร
468/5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

44 สาขาอำนาจเจริญ 08.30 น. - 20.30 น. 097 038 - 1236

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ
229/7-8 หมู่ 8 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

45 สาขาเขมราฐ 09.00 น. - 19.00 น. 094 369 - 0574 ตั้งอยู่ในปั้มน้ำมันสหกรณ์บางจาก อ.เขมราฐ
121 หมู่ 7 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
46 สาขาสนม 07.00 น. - 21.20 น. 092 449 - 9161 45 หมู่ 11 ถนน ศรีสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
47 สาขาภูพาน 08.00 น. - 21.30 น.

087 433 - 9905

1/4 หมู่ 7 บ้านสวนสวรรค์ ถ.ถีนานนท์ ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 
อยู่ข้างร้านขายของฝาก "อิงฟ้า" จุดสังเกต อยู่ข้างขวดไวน์ขนาดใหญ่

48  สาขาแยกระกา 09.00 น. - 23.00 น. 062-193-0080  230 หมู่ 7 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 
49 สาขาโนนคูณ 08.00 น. - 21.35 น. 094 374 - 6368

2 หมู่ 11 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250

 

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์

ลำดับ

สถานีเดินรถนครชัยแอร์

เวลาทำการ

โทรศัพท์

ที่อยู่

แผนที่

1 สาขาตาลสุม 07.00 - 18.00 น.

 086 329-9328 ,

081 907-6015

ตรงข้ามกับปั๊มบางจากสหกรณ์การเกษตรตาลสุม
เลขที่ 108 หมู่ 11 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
2 สาขาเขื่องใน 09.00 - 18.00 น.

089 446 - 9267

อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
613 หมู่ 4 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
3 สาขาพิบูลมังสาหาร 09.00 - 20.00 น. 088 953 - 6529 64/5 ถ.พิบูล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร ตจ.อุบลรชธานี 34110
4 สาขาช่องเม็ก 08.00 - 18.00 น. 089 686 - 9409 429 หมู่ 13 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

 

ภาคตะวันออก

 

นครชัยแอร์ สาขาภาคตะวันออก

ลำดับ

สถานีเดินรถนครชัยแอร์

เวลาทำการ

โทรศัพท์

ที่อยู่

แผนที่

01

สาขาระยอง

06.30 น. - 18.30 น.

038 616 - 009 , 

086 341 - 8750 

375/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

สาขาระยอง
(สถานีขนส่ง)

09.30 - 19.00 น.

-

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2
ถ.เลี่ยงเมืองทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

02

สาขาบ้านฉาง

08.00 น. - 20.00 น.

038 604 - 038 , 

065 868 - 2501

 50/16 หมู่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130  

03

สาขาพัทยา

04.00 น. - 21.00 น.

038 424-871 ,

065 864 - 7501

30/7 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (พัทยากลาง)

04

สาขาชลบุรี

04.00 น. - 21.00 น.

038 780 - 048 ,

083 983 - 8215

87/3 ถ.สุขประยูร ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

05

สาขาอ่าวอุดม

04.00 - 22.00 น.

061 516 - 9662

ถ.สุขุมวิท มาจากระยอง อยู่ฝั่งซ้ายมือ
(ติดกับป้ายโรงกลั่นน้ำมันไทย)

06

สาขาฉะเชิงเทรา

07.00 น. - 20.00 น.

038 511 - 719 ,

 083 589 - 9988

สถานีขนส่งผู้โดยสารฉะเชิงเทรา
ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

07 สาขาพนมสารคาม 06.00 น. - 22.00 น. 096 856 - 6289 ตลาดศูนย์การค้าศิริพนม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
08 สาขาสระบุรี

09.00 น. - 14.00 น.

และ 15.30 น. - 21.00 น

036 315 - 029 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี
ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพียว อ.เมือง  จ.สระบุรี 18000

อัพเดต 11/11/64