นครชัยแอร์

คำนวณค่าบริการส่งพัสดุ บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด

บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินรถสาธารณะ และส่งพัสดุด่วน-ส่งพัสดุถึงมือภายใน 24 ชั๋วโมง โดยสามารถจองตั๋วเดินทางหรือซื้อตั๋วเดินทางได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

กรอกรายละเอียด เพื่อคำนวณค่าบริการ

พัสดุปกติ หมายถึง พัสดุที่ไม่แตกหักง่าย ไม่ใช่ของเหลว
พัสดุพิเศษ หมายถึง พัสดุแตกหักเสียหายง่าย พัสดุที่เป็นของเหลว พัสดุที่ต้องการให้ระมัดระวังในการจัดส่ง และไม่ใช่วัสดุระเบิด
สงวนสิทธิ์ไม่ส่งพัสดุ ประเภท สิ่งมีชีวิต สิ่งผิดกฏหมาย วัตถุไวไฟ วัตถุอันตรายต่างๆ พัสดุมูลค่าสูง หรือหาทดแทนไม่ได้ พัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 35 กก./ชิ้น
พัสดุส่งถึงมือ คิดค่าบริการ 29 บาท

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหา

 ปกติ  พิเศษ
  :กำหนดวันเวลาทำรายการเพื่อตรวจสอบวันเวลาถึงปลายทาง