ตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของผู้โดยสาร ติดตามรถ tracking

ตามไปทุกที่ อยู่ในสายตาตลอดเวลา ด้วยบริการติดตามรถ(Tracking)

บริการ NCA Tracking สามารถตรวจสอบตำแหน่งรถ ผ่านหน้าจอมือถือที่ลูกค้าพกพาไปทุกที่ ทุกเวลา โดยนำข้อมูลบนตั๋วเดินทาง มาใช้ในฟังก์ชั่นการติดตามการเดินทางได้

ติดตามรถ

1.ฟังก์ชั่น ติดตามการเดินทาง(GPS) มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.1. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งปัจจุบันของผู้โดยสาร ขณะเดินทาง
1.2. เพื่อให้ทราบเวลาถึงปลายทาง(โดยประมาณ) ของผู้โดยสาร
1.3. เพื่อลดความกังวลใจและเพิ่มเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ใช้บริการของบริษัทฯ ขณะเดินทาง
2.ความปลอดภัยของข้อมูล
2.1. บริษัทฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลตำแหน่งของผู้โดยสารที่ไม่ใช่ผู้เดินทางในขณะนั้น
2.2. ระบบจะทำการปิดข้อมูลการเดินทางและจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ หลังจากผู้โดยสารถึงปลายทางแล้ว 1 ชั่วโมง
2.3. ผู้ปกครอง/ญาติ สามารถติดตามผู้โดยสารได้ตั้งแต่ เวลาออกจากต้นทาง(ในตั๋วเดินทาง)
3.เงื่อนไขการใช้บริการ
3.1. ข้อมูลบนตั๋วเดินทาง สามารถนำมาใช้ในฟังก์ชั่นการติดตามการเดินทางได้
3.2. ผู้ปกครอง/ญาติ ต้องได้รับการยินยอมให้ติดตามการเดินทางได้จากผู้โดยสารก่อน
3.3. ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่คือตำแหน่งปัจจุบันของผู้โดยสาร ขณะนั้น
3.4. ความเร็วของรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง