บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : ติดตามผู้โดยสาร (เดินทาง)นครชัยแอร์ ฉลองครบรอบ 20 ปี เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

ชาวเชียงใหม่เฮ!! นครชัยแอร์ ฉลองครบรอบ 20 ปี เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ แจกคูปองส่วนลดค่าโดยสาร 15% จำนวน 30,000 ใบ รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ ตลอดเดือนก.ค.-ก.ย. 61

ติดตามการเดินทาง (GPS)

1.ฟังก์ชั่น ติดตามการเดินทาง(GPS) มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.1. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งปัจจุบันของผู้โดยสาร ขณะเดินทาง
1.2. เพื่อให้ทราบเวลาถึงปลายทาง(โดยประมาณ) ของผู้โดยสาร
1.3. เพื่อลดความกังวลใจและเพิ่มเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ใช้บริการของบริษัทฯ ขณะเดินทาง
2.ความปลอดภัยของข้อมูล
2.1. บริษัทฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลตำแหน่งของผู้โดยสารที่ไม่ใช่ผู้เดินทางในขณะนั้น
2.2. ระบบจะทำการปิดข้อมูลการเดินทางและจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ หลังจากผู้โดยสารถึงปลายทางแล้ว 1 ชั่วโมง
2.3. ผู้ปกครอง/ญาติ สามารถติดตามผู้โดยสารได้ตั้งแต่ เวลาออกจากต้นทาง(ในตั๋วเดินทาง)
3.เงื่อนไขการใช้บริการ
3.1. ข้อมูลบนตั๋วเดินทาง สามารถนำมาใช้ในฟังก์ชั่นการติดตามการเดินทางได้
3.2. ผู้ปกครอง/ญาติ ต้องได้รับการยินยอมให้ติดตามการเดินทางได้จากผู้โดยสารก่อน
3.3. ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่คือตำแหน่งปัจจุบันของผู้โดยสาร ขณะนั้น
3.4. ความเร็วของรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง