บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ร่วมส่งเสริมเกษตรกรไทย เปิดจำหน่ายมังคุดฟรี! ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์

นครชัยแอร์ ร่วมส่งเสริมเกษตรกรไทย เปิดจำหน่ายมังคุดฟรี! ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์

นครชัยแอร์ ร่วมส่งเสริมเกษตรกรไทย ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออก แจ้งเกษตรกร จำหน่าย “มังคุด” ฟรี! ได้ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยถึงนโยบายการสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาลเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยช่วงฤดูร้อนนี้เป็นช่วงที่มีผลไม้ไทยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกร โดยเฉพาะมังคุดกำลังทยอยออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง นครชัยแอร์ จึงจัดพื้นที่ให้จำหน่ายมังคุด ณ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี และพัทยา ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว ได้จัดทำเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น โดยนครชัยแอร์ ได้ขอความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในภาคตะวันออก เพื่อแจ้งเกษตรกรชาวสวนมังคุดที่ประสงค์ใช้พื้นที่ของสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ในการจัดจำหน่ายมังคุดโดยตรงถึงผู้บริโภค โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคายุติธรรม พร้อมกันนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทั้ง 3 สาขา โดยต้องเป็นเจ้าของสวน และแสดงหลักฐานประกอบ เนื่องจากนครชัยแอร์ต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ นครชัยแอร์ ยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อแนะนำสวนมังคุดคุณภาพ รวมทั้งเชิญชวนลูกค้าร่วมอุดหนุนผลไม้ตามฤดูกาลของเกษตรกรไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเกษตรกรรมไทยให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อว่า นอกจากการให้เปิดพื้นที่จำหน่ายมังคุดแล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการจัดส่งผลไม้ไปกับรถโดยสารนครชัยแอร์ โดยเฉพาะทุเรียน ภายใต้ชื่อ "นครชัยแอร์ ยินดีต้อนรับทุเรียนร่วมเดินทางไปกับเรา" ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จึงดำเนินการจัดส่งอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด ให้ลูกค้ามีทางเลือกส่งทุเรียนไปให้ครอบครัว หรือเพื่อการจำหน่าย โดยที่ยังสามารถรักษาความสดใหม่ตลอดการเดินทาง และป้องกันกลิ่นรบกวนในห้องโดยสาร ซึ่งจากสถิติการส่งพัสดุพบว่ามีการส่งทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง และจันทบุรี สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งพัสดุ สามารถแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์ส่งพัสดุด่วนนครชัยแอร์ ทุกสาขา โดยกล่องบรรจุภัณฑ์จะแบ่งตามขนาด ดังนี้ 15, 20 และ 25 กิโลกรัม มาพร้อมอุปกรณ์แพ็ก (ถุงพลาสติก+เทปใส) โดยที่กล่องขนาดใหญ่ 25 กิโลกรัม สามารถบรรจุทุเรียนได้ถึง 2-3 ลูกเล็ก หรือทุเรียน 1-2 ลูกใหญ่ ซึ่งอัตราค่าบริการส่งพัสดุจะคำนวณจาก ขนาด น้ำหนัก ระยะทาง และอุปกรณ์ในการบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานบรรจุหีบห่อและจัดเก็บได้ท้องรถเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนในห้องโดยสาร นอกจากนี้ หากผู้โดยสารมีความประสงค์จะนำทุเรียน อาหารสด ปลาสวยงาม หรืออาหารที่มีกลิ่นแรง เช่น ปลาร้า กะปิ เดินทางโดยสารไปด้วย บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้โดยสารบรรจุพัสดุอย่างแน่นหนา และแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพื่อดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่ที่จัดไว้ เพื่อที่พัสดุอยู่ในสภาพดีจนถึงปลายทาง ดูรายละเอียดเงื่อนไขการส่งพัสดุ และติดตามพัสดุ ได้ที่เว็บไซต์นครชัยแอร์ https://www.nakhonchaiair.com/