บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

นครชัยแอร์ ร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2562) เวลา 14.00 น. ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด นางอรศรี ผลถาวร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด ซึ่งบริษัทนครชัยแอร์เข้าร่วมโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่4 ในฐานะผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ที่ใส่ใจงานบริการ คนขับปลอดยาเสพติด พร้อมทั้งรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งคำแนะนำด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานขับรถ