บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ จับมือ ททท. "ชวนคุณเที่ยวกรุงเทพฯ สัมผัส สมบัติเมืองกรุง"

นครชัยแอร์ จับมือ ททท. "ชวนคุณเที่ยวกรุงเทพฯ สัมผัส สมบัติเมืองกรุง"

นครชัยแอร์ จับมือ ททท. สำนักงานกรุงเทพฯ ดึงคนต่างจังหวัดเช็คอินกรุงเทพฯ นำรถเช่าเหมานครชัยแอร์ (มินิบัส) “ชวนคุณเที่ยวกรุงเทพฯ สัมผัส สมบัติเมืองกรุง” สนใจติดต่อ 092 415 5335 หรือที่ Line: @ncatour นครชัยแอร์ จับมือ ททท. สำนักงานกรุงเทพฯ ดึงคนต่างจังหวัดเช็คอินกรุงเทพฯ นำรถเช่าเหมานครชัยแอร์ (มินิบัส) “ชวนคุณเที่ยวกรุงเทพฯ สัมผัส สมบัติเมืองกรุง” สนใจติดต่อ 092 415 5335 

1. เส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     ราคา 1,099 บาท / คน

 

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) – พระบรมมหาราชวัง – วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม - Museum Siam
07.30 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณหน้า สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถ.กำแพงเพชร 2 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถเช่าเหมานครชัยแอร์ 16 ที่นั่ง (มินิบัส) มุ่งหน้าสู่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พร้อมฟังเกร็ดเรื่องราวความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับสถานที่สาคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตลอดเส้นทางโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
09.00 น. เข้าเยี่ยมชม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตโดยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 พระอุโบสถวัดพระแก้วได้ใช้เป็นสถานที่จารึกพระพรรณบัฏดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนราบใหญ่ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก
10.30 น. เดินเข้าสู่ พระบรมมหาราชวัง เยี่ยมชมพระที่นั่งต่างๆที่มีความสำคัญ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เช่น หมู่พระมหามณเฑียร พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสถานที่สำคัญใช้เป็นพระราชพิธีมณฑลสำหรับประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีสำคัญอื่นๆ ในพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลในราชวงศ์จักรีสืบเนื่องกันมา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านครัวคุณกุ้ง ร้านดั้งเดิมอยู่ติดริมน้ำคู่ท่าช้าง ในราชนาวีสโมสรมายาวนาน อาหารรสชาติไทยๆ ไม่เป็นรองใคร หากได้นั่งกินบรรยากาศริมน้ำยิ่งจะช่วยสร้างอรรถรสในการกินได้เป็นอย่างดี มีวิวสวยงามเห็นวิถีชีวิตสองฝั่งเจ้าพระยารับรองว่าอิ่มแล้วจะไม่อยากลุกไปไหนแน่นอน
13.30 น. เดินทางไปยัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ วัดนี้เป็นสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ และถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ก่อนจะประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระบรมมหาราชวัง
15.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์สบายๆ @ Museum Siam เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรก ที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง การก่อร่างชาติไทย คติความเชื่อของคนไทย รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง “แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่” ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น
17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 


 

2. TREASURE BANGKOK สมบัติเมืองกรุง ราคา 1,299 บาท / คน

 

 

วัดอรุณราชวราราม – ชุมชนกุฎีจีน – วัดประยุรวงศาวาส – Icon Siam – เยาวราช
07.30 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณหน้า สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถ.กำแพงเพชร 2 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถเช่าเหมานครชัยแอร์ 16 ที่นั่ง (มินิบัส) มุ่งหน้าสู่ วัดอรุณราชวราราม พร้อมฟังเกร็ดเรื่องราวความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับสถานที่สาคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตลอดเส้นทางโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
09.00 น. ชมสถาปัตย์วัดอรุณฯ หนึ่งในพระอารามหลวงสำคัญที่สุดในประเทศ วัดโบราณใน แผ่นดินอยุธยาและมีความสำคัญเป็นวัดในพระราชวังสมัยกรุงธนบุรี ที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตมาก่อน นำท่านชม พระวิหารน้อย ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ “หลวงพ่อรุ่งมงคล” และสถานที่ประดิษฐานป้ายดวงพระวิญญาณ ของพระเจ้ากรุงธนบุรี ชมพระปรางค์วัดอรุณฯ พระมหาธาตุคู่พระนคร งานสรรสร้างในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 2 อันเป็นคติจำลองจักรวาลมาไว้ตรงข้ามกับพระนคร และถือเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์อีกด้วย นำท่านไปตามหา “พระแจ้ง” พระพุทธรูปที่มีพระนามพ้องกับวัดแห่งนี้ และสุดยอดงานฝีมือที่ถ่ายทอดมาเป็นพระพุทธรูปอันงดงามฝีพระหัตถ์ปั้นพระพักตร์ในรัชกาลที่ 2 ซึ่งมีพระนามว่า“พระพุทธมิศรราชโลกธาตุดิลก” และร่วมถ่ายรูปกับยักษ์คู่แรกของกรุงรัตนโกสินทร์
10.00 น. ลงเรือจากท่าน้ำวัดอรุณ ล่องเรือชมทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณ 30 นาที จากนั้นไปขึ้นท่าเรือวัด กัลยาณมิตร
10.30 น. Walking tour ย่านชุมชนสุดคลาสสิคที่ชุมชนกะดีจีนหรือกุฎีจีน ชมวัดกัลยาณมิตร สักการะพระใหญ่ซำปอกงและขอพรภายในระฆังใหญ่ให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตการค้าการขายร่ำรวย หลังจากนั่นเดินเลาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา เยี่ยมชมชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม ชมศาลเจ้าเกียนอันเกง ต่อด้วยชมวัดซางตาครูซ ก่อนจะไปชมพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีนและชิมขนมอร่อยๆนั่นก็คือ “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน
13.00 น. เดินต่ออีกนิดไปยัง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ชมเจดีย์ที่ ได้สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 หรือ Award of Excellence จากโครงการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2556 จากยูเนสโก นอกจากนี้ยังมีเขามอที่สวยงามเป็นที่รู้จักกันดีของผู้คนโดยรอบซึ่งจะนิยมมาให้อาหารเต่าจึงได้ถูกขนานนามว่า “เขาเต่า” อีกชื่อหนึ่งด้วย
15.00 น. อิ่มอร่อยในโซน Sook Siam ในห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม (ICONSIAM) แลนด์มาร์คแห่งใหม่อีกที่หนึ่ง ของกรุงเทพฯ ย่านฝั่งธนบุรี ที่สร้างปรากฏการณ์ให้ทุกคนได้ร่วมรับรู้และสัมผัสความอลังการในการออกแบบ ที่สอดผสานเข้ากับความเป็นไทยได้อย่างลงตัว
17.30 น. ชมบรรยากาศสีสันของเมืองกรุง @เยาวราช ถนนที่เต็มไปด้วยความคึกคักและเต็มไปด้วยอาหารเจ้าดังเจ้าอร่อยหลายร้านที่คงความยาวนานมาหลายสิบปี เชิญเลือกชิมและสัมผัสบรรยากาศพร้อมรับประทานอาหาร Street Food ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
20.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ