บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรม วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรม วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล

วันนี้ (9 ส.ค. 62) บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรม วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ สำนักงานเขตจตุจักร โดยมี นายวรวิช เนื้อนิล ผู้จัดการแผนกบริหารธุรกิจเดินรถ ผู้วางพานพุ่ม ,นายเชตวัน แก้วรัตน์ ผู้จัดการแผนกวินัย ผู้อัญเชิญพานพุ่มเงิน  และนายไกรฑูรย์  สุขสนชัย ผู้จัดการแผนกบริหารอัตรากำลังคน ผู้อัญเชิญพานพุ่มทอง