บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรม วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรม วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล

วันนี้ (9 ส.ค. 62) บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรม วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ สำนักงานเขตจตุจักร โดยมี นายวรวิช เนื้อนิล ผู้จัดการแผนกบริหารธุรกิจเดินรถ ผู้วางพานพุ่ม ,นายเชตวัน แก้วรัตน์ ผู้จัดการแผนกวินัย ผู้อัญเชิญพานพุ่มเงิน  และนายไกรฑูรย์  สุขสนชัย ผู้จัดการแผนกบริหารอัตรากำลังคน ผู้อัญเชิญพานพุ่มทอง