บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ จับมือ กบข. ร่วมมอบสิทธิ์ประโยชน์สมาชิก กบข. เริ่ม 23 ส.ค. - 31 ธ.ค. 62

นครชัยแอร์ จับมือ กบข. ร่วมมอบสิทธิ์ประโยชน์สมาชิก กบข. เริ่ม 23 ส.ค. - 31 ธ.ค. 62

สิทธิประโยชน์
1. สมาชิก กบข. รับส่วนลดค่าตั๋วนครชัยแอร์ 100 บาท (จำกัดสิทธิ์ 1 คน / 1 ที่นั่ง) เฉพาะ 1,000 ที่นั่งแรกเท่านั้น
2. สมาชิก กบข. สมัครสมาชิก นครชัยแอร์ ฟรี 
3. เริ่ม 23 ส.ค. – 31 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

วิธีการรับสิทธิ์ ของสมาชิก กบข.
สมาชิก กบข. ทำรายการผ่านโมบายแอบพลิเคชั่น  “My GPF Application” ของ กบข.

  • ล็อคอินเข้าระบบในแอบพลิเคชั่น "My GPF" เลือกเมนู "สิทธิประโยชน์"
  • กดที่ Banner นครชัยแอร์ จากนั้น กดรับสิทธิ์ส่วนลด 100 บาท (รับ Code ส่วนลด)
  • แสดง Code ส่วนลด ต่อพนักงานนครชัยอร์ ก่อนซื้อตั๋ว สามารถทำรายการได้เฉพาะหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์เท่านั้น
  • สิทธิ์ส่วนลด 100 บาท (มีจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ที่นั่ง เท่านั้น) สมาชิก กบข. 1 คน สามารถกดรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง ใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ 1 ที่นั่ง / เที่ยวเท่านั้น

หมายเหตุ

  1. กรณี สมาชิก กบข. ยังไม่เป็นสมาชิก นครชัยแอร์ ระบบจะให้ทำการสมัครสมาชิก นครชัยแอร์ ก่อนจึงจะสามารถรับสิทธิ์ส่วนลดได้ (สมัครได้ฟรี 23 ส.ค. - 31 ธ.ค. 62 )
  2. สมาชิก กบข. ที่เป็นสมาชิกนครชัยแอร์ อยู่แล้ว แต่บัตรหมดอายุ จะต้องทำการต่ออายุสมาชิกกับ นครชัยแอร์ ก่อนจึงจะสามารถรับสิทธิ์ได้ (ต่ออายุสมาชิกตามเงื่อนไขของ นครชัยแอร์)
  3. สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ เฉพาะทำรายการผ่านโมบายแอบพลิเคชั่น “My GPF” เท่านั้น และไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด 100 บาท ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ของนครชัยแอร์ได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  Contact center : 1179