บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบสิทธิพิเศษ เดินทาง 1 คน ได้รับสิทธิ์ฟรี 1 คน ทุกเส้นทาง

นครชัยแอร์ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบสิทธิพิเศษ เดินทาง 1 คน ได้รับสิทธิ์ฟรี 1 คน ทุกเส้นทาง

นครชัยแอร์ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบสิทธิพิเศษ เดินทาง 1 คน ได้รับสิทธิ์ฟรี 1 คน ทุกเส้นทาง ที่ให้บริการเที่ยว 05.00 – 15.00 น. ถึง  30 ก.ย. 62 พร้อมทั้งเปิดจุดรับ "ขนส่ง" ของบริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก นครชัยแอร์ ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะประจำทางครอบคลุมเส้นทางภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคอีสาน เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการมอบค่าโดยสารพิเศษ ซื้อ 1 ที่นั่ง รับฟรี 1 ที่นั่ง ทุกเส้นทาง ที่มีรถวิ่งให้บริการระหว่างเวลา 05.00 – 15.00 น. สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกับนครชัยแอร์ สำรองที่นั่งราคาพิเศษได้ผ่านช่องทาง Call Center 1624 และหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ ทุกสาขา เท่านั้น โดยเปิดซื้อตั๋วราคาพิเศษ และระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2562 สามารถเลื่อนตั๋วโดยสารได้ 1 ครั้ง ระบุวันเดินทางไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ สงวนสิทธิ์ใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่น ของนครชัยแอร์ และไม่สามารถคืนตั๋วได้ 

นอกจากนี้ นครชัยแอร์ร่วมเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เปิดจุดรับของบริจาคและให้บริการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคส่งไปยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นจุดรวบรวมสิ่งของรับบริจาคเพื่อส่งถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งนี้ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างมากในขณะนี้ ได้แก่ ยากันยุง มุ้ง ยารักษาน้ำกัดเท้า งดเว้นเสื้อผ้า อาหารสดต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการขนส่งของบริจาคไปกับรถโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ตามเที่ยวบริการของนครชัยแอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือสามารถบริจาคได้ที่ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถ.วิภาวดีรังสิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 09.00- 20.00 น. ทุกวัน เริ่มวันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการมอบสิทธิ์ค่าโดยสารราคาพิเศษ และการเปิดจุดรับขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจองค์กรในด้านการดำเนินธุรกิจไปพร้อมการดูแลสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจที่ประชาชนคนไทยมีให้แก่กัน และนครชัยแอร์ขอเป็นกำลังให้ผู้ประสบภัยทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว สำหรับลูกค้าที่กังวลเกี่ยวกับการเดินทางในสถานการณ์น้ำท่วม นครชัยแอร์ขอยืนยันว่าทุกเส้นทางยังให้บริการตามปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวเวลาการเดินทาง เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถจะโทรแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โดยสารโดยตรง หากผู้โดยสารท่านใดไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ได้ที่หมายเลข 0 2939 4999 ต่อ 1125, 1126 เวลา 09.00-18.00 น