บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ร่วมรณรงค์ Car Free Day ซื้อตั๋วไป-กลับพร้อมกัน ลดค่าโดยสารขากลับ 10%” ทุกเส้นทาง

นครชัยแอร์ ร่วมรณรงค์ Car Free Day ซื้อตั๋วไป-กลับพร้อมกัน ลดค่าโดยสารขากลับ 10%” ทุกเส้นทาง


นครชัยแอร์ ร่วมรณรงค์ Car Free Day ส่งโปรโมชั่น “เดินทางร่วมกัน ลดใช้พลังงาน” ซื้อตั๋วไป-กลับพร้อมกัน ลดค่าโดยสารขากลับ 10%” ทุกเส้นทาง วันนี้ - 10 ต.ค. 62 

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาระดับสากลที่ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องช่วยกันแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาด้านมลพิษที่เกิดจากภาคขนส่ง เป็นผลอันเนื่องมาจากความต้องการในการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น และประชาชนนิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลคลเนื่องจากมีความสะดวก  นครชัยแอร์ ตระหนักถึงปัญหา จึงได้มุ่งพัฒนารถโดยสารให้มีความสะดวกและปลอดภัย เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ขับรถยนต์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้บริการรถสาธารณะ เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง บรรเทาปัญหาจราจร ลดปัญหามลพิษ และในโอกาส วันปลอดรถโลก (Car Free Day) ปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 กันยายน 2562 นครชัยแอร์ ขอร่วมสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยการจัดโปรโมชั่น “เดินทางร่วมกัน ลดใช้พลังงาน” ซื้อตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ ไป-กลับ 1 ท่าน ลดค่าโดยสารขากลับ 10% ทันที ทุกเที่ยว ทุกเส้นทาง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชนกันมากขึ้น สำรองที่นั่งราคาพิเศษได้ผ่านช่องทาง Call Center 1624 , NCA Social Booking และหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ ได้ทุกสาขา ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 ถึง 10 ตุลาคม 2562 โดยชื่อผู้เดินทางไป-กลับ ต้องเป็นชื่อเดียวกัน และทำรายการพร้อมกันเท่านั้น สามารถเลื่อนตั๋วโดยสารได้ 1 ครั้ง ระบุวันเดินทางไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ไม่สามารถคืนตั๋วได้ สงวนสิทธิ์ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆของบริษัทได้ด้วย 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารหันมาใช้บริการรถสาธารณะประจำทาง นครชัยแอร์ยังได้จัดทำบริการ “ NCA Tracking”  เป็นบริการตรวจสอบตำแหน่งรถโดยสารที่ลูกค้าเดินทาง ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อลูกค้าสามารถทราบตำแหน่งรถ ณ ปัจจุบัน ประเมินระยะเวลาถึงปลายทางโดยประมาณ อีกทั้งช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้มารอรับได้ประเมินระยะ เวลาที่รถโดยสารจะเดินทางถึงปลายทาง โดยลูกค้าที่เดินทางกับนครชัยแอร์ สามารถใช้บริการ NCA Tracking ได้โดยเข้าเว็บไซต์นครชัยแอร์ www.nakhonchaiair.com คลิกที่ปุ่ม “ติดตามการเดินทาง (GPS)” แถบสีเหลืองด้านบนของเว็บไซต์ กรอกรายละเอียด เลขที่ตั๋วโดยสารและรหัสเที่ยว ซึ่งจะมีระบุอยู่บนตั๋วโดยสาร จากนั้นกดปุ่ม “ติดตามการเดินทาง (GPS)” ระบบจะแสดงผล ข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่คือตำแหน่งปัจจุบันในขณะนั้น และรายละเอียดการเดินทางอื่นๆ เช่น เวลารถออกจากสถานีฯต้นทาง , ความเร็วในการขับขี่ปัจจุบัน และเวลาที่เหลือในการเดินทางก่อนถึงปลายทาง (โดยประมาณ) ซึ่งผู้โดยสารสามารถส่งข้อมูลบนตั๋วโดยสารให้ญาติที่มารอรับเข้าไปตรวจสอบสถานะรถที่เดินทางผ่าน “NCA Tracking” ได้

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ นครชัยแอร์ได้มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่มีความปลอดภัยสะดวกสบายเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ อยากขอเชิญชวนประชาชนร่วมเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะแทนการใช้รถโดยสารส่วนบุคคลเพื่อเป็นการลดใช้พลังงานและช่วยลดมลพิษได้อีกทางหนึ่ง สามารถติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นและข่าวสารนครชัยแอร์เพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com หรือติดตามผ่าน Facebook Fanpage นครชัยแอร์ พิมพ์ @nakhonchaiair