บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ เปิดสาขาโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เริ่ม 23 พ.ย. 62นครชัยแอร์ เปิดสาขาโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เริ่ม 23 พ.ย. 62

เปิดใหม่‼ นครชัยแอร์ สาขาโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
เริ่ม 23 พ.ย. 62 พร้อมสมัครสมาชิกฟรี‼ ที่สาขา ถึง 31 มี.ค. 63

ที่ตั้งใหม่: อยู่ห่างจากป้อมตำรวจโนนคูณ ประมาณ 40 เมตร

#บริการของสาขา
- บริการจำหน่ายตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ / จุดขึ้น-ลงรถ
- บริการส่งพัสดุด่วน
- บริการสมัครสมาชิก / ต่ออายุสมาชิก / เติมที่นั่ง

เบอร์โทรศัพท์: 094 374 - 6368
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 22.00 น. (ทุกวัน)