บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ฉลองครบรอบ 33 ปี จัดกิจกรรมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้านครชัยแอร์ ที่เกิดวันที่ 2 ธันวาคมนครชัยแอร์ ฉลองครบรอบ 33 ปี จัดกิจกรรมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้านครชัยแอร์ ที่เกิดวันที่ 2 ธันวาคม

นครชัยแอร์ ฉลองครบรอบ 33 ปี จัดกิจกรรมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้านครชัยแอร์ ที่เกิดวันที่ 2 ธันวาคม ได้เดินทางฟรีในวันเกิด

เงื่อนไข
1. เฉพาะลูกค้าที่เกิดตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม (ไม่จำกัดปีเกิด) และ เดินทางตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2562
2. แสดงบัตรประชาชนก่อนซื้อตั๋ว โดยชื่อผู้โดยสารที่ระบุบนตั๋วต้องตรงกับบัตรประชาชน (ชื่อตรงกับเจ้าของวันเกิด) 
3. แสดงบัตรประชาชนก่อนเดินทาง (ชื่อตรงกับตั๋วโดยสาร)
4. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ทุกสาขา หรือ บริการ NCA Social Booking (จองตั๋วผ่าน Line/Facebook) เพียงแสดงหน้าบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำรายการซื้อตั๋ว โดยชื่อหน้าบัตรประชาชนจะต้องตรงกับชื่อผู้เดินทางที่ระบุบนตั๋วโดยสาร
5. ตั๋วโดยสารซื้อแล้วไม่สามารถเลื่อนหรือคืนตั๋วได้
6. เริ่มซื้อตั๋วหรือจองตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 ธันวาคม 2562 
7. ไม่สามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ร่วมกับสิทธิส่วนลดอื่นๆทุกประเภท