บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : ร่วมสนุกส่งท้ายปี กิจกรรม "ลุ้นรับ จับแจก"ร่วมสนุกส่งท้ายปี กิจกรรม "ลุ้นรับ จับแจก"

ส่งพัสดุ กับบริการ NCA Express ยอดส่งตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป
รับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นรับของที่ระลึกนครชัยแอร์ฟรี!!!

รายละเอียดการร่วมสนุก
1. เพียงแสดงใบเสร็จยอดส่งพัสดุ  ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกิจกรรม “แลกรับ จับแจก” (1สิทธิ์ ต่อ 1ใบเสร็จ) *เฉพาะใบเสร็จที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
2. สามารถร่วมสนุกได้ที่ จุดส่งพัสดุ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ (ถ.วิภาวดี-รังสิต)
3. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2563 (หรือจนกว่าของจะหมด)