บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ จับมือ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ แจกฟรี! คูปองส่วนลดเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นครชัยแอร์ จับมือ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ แจกฟรี! คูปองส่วนลดเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์

นครชัยแอร์ จับมือ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ส่งมอบความสุขปีใหม่ต่อเนื่อง แจกฟรี! คูปองส่วนลดเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จ.เชียงใหม่ และจ.ลำพูน สำหรับลูกค้านครชัยแอร์เส้นทางเชียงใหม่ เริ่ม 6 มกราคม 2563

#เงื่อนไขการรับคูปองส่วนลดเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
1. ลูกค้าซื้อตั๋วโดยสารตามเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้
- กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
- ระยอง - เชียงใหม่
- ชลบุรี - เชียงใหม่
- พัทยา - เชียงใหม่
- อุบลราชธานี - เชียงใหม่
- ศรีสะเกษ- เชียงใหม่

2. ตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ หรือสลิปใบเสร็จที่ชำระเงินแล้วผ่านร้าน 7-11 , แอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking (BBL) และ Big C โดยตั๋วโดยสารต้องระบุวันเดินทาง ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น

3. นำตั๋วโดยสารนครชัยแอร์แลกรับคูปองส่วนลดเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ ทั้ง 7 สาขา ดังนี้
- สาขากรุงเทพฯ
- สาขาเชียงใหม่ (ถ.แก้วนวรัฐ)
- สาขาระยอง
- สาขาพัทยา
- สาขาชลบุรี
- สาขาอุบลราชธานี
- สาขาศรีสะเกษ

4. ตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ 1 ที่นั่ง สามารถแลกรับ คูปองส่วนลดเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ได้ 1 ใบ

5. ระยะเวลาโปรโมชั่น 6 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563

6. คูปองส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

#นครชัยแอร์เชียงใหม่ #เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์