บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ชูมาตรการดูแลความสะอาดรถโดยสารและสถานีเดินรถโดยสาร เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ

นครชัยแอร์ ชูมาตรการดูแลความสะอาดรถโดยสารและสถานีเดินรถโดยสาร เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ

นครชัยแอร์ ชูมาตรการดูแลความสะอาดรถโดยสารทั้งภายในและภายนอก และสถานีเดินรถโดยสาร เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ พร้อมตรวจเข้มสุขภาพพนักงาน ป้องกันปัญหาเชื้อไวรัส สร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารทุกเส้นทาง

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีมาตรการดูแลความสะอาดรถโดยสารทั้งภายในภายนอก และสถานีเดินรถโดยสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกค้าผู้ใช้บริการ ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างชุมชนและสังคมที่น่าอยู่ สำหรับมาตรการดูแลความสะอาดรถโดยสาร แบ่งเป็นการดูแลความสะอาดประจำวัน และการดูแลความสะอาดขั้นสูง (ราย 2 เดือน) หลังจากนำรถให้บริการลูกค้าประจำเส้นทางเรียบร้อยแล้ว รถทุกคันจะถูกนำมาทำความสะอาดประจำวัน ได้แก่ การล้างทำความสะอาดภายนอกรถโดยสารทั้งคัน และการทำความสะอาดภายใน ได้แก่ การตรวจเก็บสิ่งของที่อาจจะตกหล่นอยู่บนรถโดยสาร และรวมถึงเศษอาหารตามซอกต่างๆ ดูดฝุ่นภายใน การเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในรถโดยสาร เช่นถาดอาหาร ช่องเก็บสัมภาระบนรถโดยสารและใต้ท้องรถ ตรวจความเรียบร้อยของเบาะโดยสาร เก็บเข็มขัดนิรภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เก็บผ้าม่าน ล้างทำความสะอาดห้องน้ำและถ่ายน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย นอกจากนั้นเพื่อเป็นการคุ้มเข้มในสถานการณ์ปัจจุบัน ในการป้องกันปัญหาเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่า นครชัยแอร์ ได้เพิ่มการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ (มาตรฐานเดียวกับการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์) เช็ดอุปกรณ์ภายในรถโดยสาร โดยเฉพาะส่วนที่ผู้โดยสารต้องสัมผัส เช่น พนักวางแขน มือจับหลังเบาะ จอทีวี และเกะสัมภาระภายในรถโดยสาร มือจับประตูห้องน้ำ ฯลฯ และมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในรถโดยสาร สำหรับมาตรการดูแลความสะอาดขั้นสูง  รถทุกคันจัดให้มีการถอดเบาะรถโดยสารทุกที่นั่ง ออกมาเพื่อเคาะฝุ่น ดูดฝุ่นและซักทำความสะอาด จากนั้นจะนำเบาะมาตากแดด และฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อที่เบาะโดยสาร และตามซอกของฐานเบาะอีกครั้ง จัดให้มีการถอดผ้าม่านมาซักตาก และการสตรีมผ้าม่าน  การถอดฝาปิดช่องแอร์มาล้าง การขัดทำความสะอาดภายในรถ คอนโซลคนขับ แกะสัมภาระใต้ท้องรถ และการขัดสีตัวรถ ซึ่งการทำความสะอาดขั้นสูงโดยเฉลี่ยรถ 1 คัน จะถูกทำทุก 2 เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ

นางเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อไปว่า นอกจากมาตรฐานการดูแลความสะอาดของรถโดยสารแล้วนั้น นครชัยแอร์ ยังให้ความสำคัญต่ออุปกรณ์ที่นำมาให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ผ้าห่ม ผ้ารองศีรษะบนเบาะโดยสาร โดยนครชัยแอร์ได้จัดให้มีการซักผ้าห่มและผ้ารองศีรษะที่นำมาให้บริการในทุกเที่ยวโดยสาร การเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานที่ให้บริการบนรถ โดยจัดให้มีการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ ตรวจวัดความดัน และการพูดคุยเพื่อประเมินด้านสุขภาพและความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง จัดทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพพนักงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพนักงานขับรถ ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร พร้อมประเมินผล สำหรับสถานีเดินรถนครชัยแอร์ จัดให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดตามบริเวณที่ลูกค้าต้องสัมผัส เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่นั่งภายในห้องรับรองผู้โดยสาร รวมไปถึงห้องน้ำ และพื้นที่ที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ ติดต่อสำรองที่นั่งนครชัยแอร์ได้ที่ NCA Call Center 1624 (ทุกวัน) เวลา 06.00 – 23.00 น. สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nakhonchaiair.com หรือ Facebook Fanpage พิมพ์ @nakhonchaiair.official