บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ขานรับนโยบายรัฐบาล ตั๋วโดยสารวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 สามารถเลื่อนตั๋ววันเดินทางได้ฟรี

นครชัยแอร์ ขานรับนโยบายรัฐบาล ตั๋วโดยสารวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 สามารถเลื่อนตั๋ววันเดินทางได้ฟรี

นครชัยแอร์ ขานรับนโยบายรัฐบาล ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 สามารถเลื่อนตั๋ว-คืนตั๋วฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม


การเลื่อนตั๋วโดยสาร 
- ตั๋วโดยสารตั้งแต่ที่ 27 มี.ค. - 30 เม.ย. 63

สามารถเลื่อนตั๋ว (แบบไม่ระบุวันเดินทาง) ได้ 365 วัน

ติดต่อทำรายการได้ที่
▪️ นครชัยแอร์ สาขาใกล้บ้าน (ที่เปิดทำการ)
▪️ Line : @nakhonchaiair
▪️ Facebook : @nakhonchaiair.official
(ทำรายการผ่าน Facebook / Line เวลา 09.00 - 18.00)

หลักฐานที่ใช้ในการเลื่อนตั๋ว
▪️ ตั๋วโดยสาร
▪️ บัตรประชาชน ชื่อตรงกับตั๋ว
** กรณีทำรายการผ่าน Facebook / Line ใช้เป็นรูปถ่าย **

สำหรับผู้ที่เคยเลื่อนตั๋ว (แบบไม่ระบุวันเดินทางไว้) และมีกำหนดมาระบุวันเดินทางใหม่ ภายในวันที่ 17 มี.ค. - 30 เม.ย. 63

บริษัท ขยายวันที่ต้องมาระบุวันเดินทางใหม่ ให้มาระบุภายใน 365 วัน (นับจากวันเดินทางในตั๋วใบเดิม) โดยระบบจะทำการขยายให้โดยอัตโนมัติ

.......................................

การคืนตั๋วโดยสาร ไม่มีค่าธรรมเนียม (คืนเงิน 100%)
- เฉพาะตั๋วโดยสารระหว่างที่ 13-15 เม.ย. 63 (ทำรายการภายในวันที่ 10 เม.ย. 63)

เอกสารที่ใช้ในการคืนตั๋ว
1. ตั๋วโดยสารตัวจริง หรือสลิปจาก 7-11 ระบุวันเดินทาง ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 เท่านั้น
2. สำเนาบัตรประชนเจ้าของตั๋ว เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
3. หมายเลขคำสั่งซื้อ 12 หลัก (กรณีซื้อตั๋วและชำระเงินด้วย Rabbit Line Pay )

ขั้นตอนการคืนตั๋ว
1. คืนตั๋วผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ทุกสาขา เท่านั้น
- นำตั๋วโดยสาร + สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อตรงกับตั๋ว) ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์

กรณีซื้อตั๋วและชำระเงินด้วย Rabbit Line Pay การคืนเงินจะคืนเข้าบัญชี Rabbit Line Pay ที่ใช้ซื้อตั๋วเท่านั้น
1. ลูกค้าจ่ายเงินด้วย E-Wallet  ลูกค้าจะได้รับเงินคืนทันที เข้า Wallet
2. ลูกค้าจ่ายเงินด้วย บัตรเดบิต ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 45 วันทำการ
3. ลูกค้าจ่ายเงินด้วย บัตรเครดิต ได้รับเงินคืน 7 -14 วันทำการ ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตร เข้าบัตรเครดิตลูกค้า

กรณีซื้อตั๋วและชำระเงินผ่านเว็บไซต์นครชัยแอร์
1. ลูกค้าจ่ายเงินด้วย บัตรเดบิต ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 45 วันทำการ 
2. ลูกค้าจ่ายเงินด้วย บัตรเครดิต ได้รับเงินคืน 30 วันทำการ