บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ เปิดบริการ "เลื่อนตั๋วโดยสาร" (แบบไม่ระบุวันเดินทาง) ทำรายการด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

นครชัยแอร์ เปิดบริการ "เลื่อนตั๋วโดยสาร" (แบบไม่ระบุวันเดินทาง) ทำรายการด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนการเลื่อนตั๋วโดยสาร (แบบไม่ระบุวันเดินทาง) ทำรายการด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

1. สามารถเข้าไปทำรายการได้ที่ https://www.nakhonchaiair.com/ncabooking/home

2. กรอกเลขที่ตั๋ว (จากตั๋วใบเดิม) จากนั้นกด "ยืนยันการเลื่อน"

 

3. อ่านรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูล (ตั๋วใบเดิม)  ที่ระบบแสดงขึ้นมา จากนั้น
- กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
- กรอกรหัสภาพ
- กด "ดำเนินการเลื่อนลอยตั๋ว"

4. ระบบจะแสดงหน้าตั๋วใบใหม่ ที่ยังไม่ระบุวันเดินทาง
ให้ผู้ทำรายการกรอกอีเมล์ด้านล่างเพื่อรับตั๋วทางอีเมล์

5. ตรวจอีเมล์ เพื่อรับตั๋วโดยสาร

*** จบขั้นตอนการทำงาน **

หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้สามารถทำรายการเลื่อนตั๋ว ได้เฉพาะการเลื่อนแบบไม่ระบุวันเดินทางเท่านั้น