บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ เปิดให้บริการส่งพัสดุด่วน (NCA Express) ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

นครชัยแอร์ เปิดให้บริการส่งพัสดุด่วน (NCA Express) ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

บริการ NCA Express (ส่งพัสดุด่วน) ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
นครชัยแอร์ ยังเปิดให้บริการส่งพัสดุด่วน ทั้งหมด 36 สาขา ดังนี้
** ยินดีรับอาหาร ของสด ผลไม้ (แพ็คตามบริษัทกำหนด)** 
ตรวจสอบเวลา เปิด-ปิด แต่ละสาขาด้านล่าง

สาขาที่เปิดให้บริการส่งพัสดุด่วน มีดังนี้
1. ภาคกลาง
- กรุงเทพฯ (เปิด 08.00 - 19.00 น.) โทร. 097 285-7765 แผนที่

2. ภาคตะวันออก
- ชลบุรี (เปิด 08.00 - 17.00 น.) โทร. 038 780-048 แผนที่
- พัทยา (เปิด 08.00 - 17.00 น.) โทร. 065 864-7501 แผนที่
- ระยอง (เปิด 08.00 - 17.00 น.) โทร. 086 341-8750  แผนที่
- บ้านฉาง ( เปิด 07.00 - 20.30 น.) โทร. 038 604-038 แผนที่
- อ่าวอุดม (เปิด 08.00 - 17.00 น.) โทร. 061 516-9662 แผนที่

3. ภาคเหนือ
- พิษณุโลก ( เปิด 08.00 - 18.00 น.) โทร. 094 830-2594 แผนที่
- อุตรดิตถ์ (เปิด 12.00 - 24.00 น.) โทร. 055 442-793 แผนที่
- แพร่ (เปิด 07.00 - 18.00 น.) โทร. 054 620-182 แผนที่
- ลำปาง  (เปิด 11.00 - 19.00 น.) โทร. 094 881-2449 แผนที่
- ดอยติ (เปิด 05.00 - 18.00 น.) โทร. 097 004-7877 แผนที่
- เชียงใหม่ (เปิด 08.00 - 17.00 น.) โทร. 086 341-8759 แผนที่
- เด่นชัย (เปิด 10.00 - 21.00 น.) โทร. 089 949-6668   แผนที่
- พะเยา (เปิด 10.00 - 18.00 น.) โทร. 054 483-029  แผนที่
- พาน (เปิด 10.00 - 17.00 น.) โทร. 053 722-227 แผนที่
- แม่ใจ (เปิด 09.00 - 19.00 น.) โทร. 092 280-8005  แผนที่
- เชียงราย (เปิด 08.00 - 17.00 น.) โทร. 053 722-227  แผนที่
- แม่จัน  (เปิด 09.00 - 16.00 น.) โทร. 080 676-5195  แผนที่
- แม่สาย (เปิด 08.00 - 15.30 น.) โทร. 053 646-767  แผนที่
- งาว (เปิด 09.00 - 20.00 น.) โทร. 082 758-9857 แผนที่

4. ภาคอีสาน
- บุรีรัมย์ (เปิด 07.00 - 22.00 น.) โทร. 083 412-4343 แผนที่
- สุรินทร์ ( เปิด 01.00 - 22.00 น.) โทร. 097 285-7805 แผนที่
- ศรีสะเกษ ( เปิด 08.00 - 20.00 น.) โทร. 045 613-191 แผนที่
- อุบลราชธานี ( เปิด 08.00 - 17.00 น.) โทร. 086 341-8755 แผนที่
- นครราชสีมา ( เปิด 08.00 - 01.00) โทร. 044 251-950 แผนที่
- ขอนแก่น (เปิด 08.00 - 21.00 น.) โทร. 086 341-8751 แผนที่
- บ้านไผ่ (เปิด 08.00 - 17.00 น.) แผนที่
- อุดรธานี (เปิด 08.00 - 19.00 น.) โทร. 042 122-357 แผนที่
- หนองคาย (เปิด 08.00 - 17.00 น.) โทร. 042 420-285 แผนที่
- ยโสธร ( เปิด 08.00 - 17.00 น.) โทร. 098 585-8436 แผนที่
- อำนาจเจริญ (เปิด  08.00 - 16.00 น.) โทร. 097 038-1236 แผนที่
- มหาสารคาม (เปิด 08.00 - 18.00 น.) โทร. 098 351-6224  แผนที่
- กาฬสินธุ์ (เปิด 08.00 - 12.00 น.) โทร.043 816-775  แผนที่
- สกลนคร (เปิด 15.00 - 18.00 น.) โทร. 042 711-449 แผนที่
- นครพนม (เปิด 08.00 - 16.30 น.) โทร. 042 191-229 แผนที่
- แยกระกา (เปิด 09.00 - 17.00 น.) โทร. 061 179-0935  แผนที่

ตรวจสอบสถานะพัสดุ คลิก 


บริการส่งพัสดุถึงบ้าน สะดวกไม่ต้องมารับที่ สถานีฯ ให้บริการทั้งหมด 3 จังหวัด

 1. อัตราค่าบริการส่งถึงบ้าน (กทม. และ นนทบุรี) 
  - 20 บาท / ชิ้น (ขนาดไม่เกิน 105 ซม.)*
  - 30 บาท / ชิ้น (ขนาด 105 ซม.ขึ้นไป)*
  * วิธีคำนวน กว้าง ยาว สูง บวกรวมกัน


 

 1. อัตราค่าบริการส่งถึงบ้าน จังหวัดเชียงใหม่
  - คิด 50 บาท/ชิ้น สำหรับส่งในพื้นที่
  ได้แก่ (4 อำเภอ) อำเภอเมือง , อำเภอสันทราย , อำเภอหางดง และอำเภอสารภี 
  - คิด 145 บาท/ชิ้น
  (ตอนนี้มีโปรฯ คิด 99 บาท/ชิ้น )
  เริ่ม 10 เม.ย. - 10 ก.ค. 63
  สำหรับนอกพื้นที่ (20 อำเภอ) ได้แก่  อำเภอดอยสะเก็ด , อำเภอแม่ริม , อำเภอแม่แตง , อำเภอแม่อาย , อำเภอพร้าว , อำเภอสันป่าตอง , อำเภอสันกำแพง , อำเภอแม่วาง , อำเภอดอยหล่อ , อำเภอไชยปราการ , อำเภอเวียงแหง , อำเภอฮอด , อำเภอดอยเต่า , อำเภอออมก๋อย , อำเภอสะเมิง , อำเภอจอมทอง , อำเภอแม่แจ่ม , อำเภอเชียงดาว , อำเภอฝาง และ อำเภอแม่ออน

การแพ็คของสด ส่งกับนครชัยแอร์

 1. บรรจุในลังโฟมพร้อมปิดผนึกให้เรียบร้อย
 2. หุ้มห่อด้วยถุงพลาสติกใสอีกครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นหรือน้ำรั่วไหล
 3. ขอสงวนสิทธิ์รับของสดที่บรรจุตามมาตรฐานบริษัทเท่านั้นค่ะ

#นครชัยแอร์ #ส่งพัสดุด่วน #NCAExpress