บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ รวมรายละเอียดการให้บริการ ในสถานการณ์ COVID-19

นครชัยแอร์ รวมรายละเอียดการให้บริการ ในสถานการณ์ COVID-19

รวมรายละเอียด คำถาม - คำตอบ การให้บริการในช่วงสถานการณ์ COVID - 19

 1. บริษัทฯ ยังเปิดเดินรถอยู่หรือไม่ ?
  ตอบ ตามที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ นครชัยแอร์ มีความจำเป็นต้องหยุดเดินรถทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
   
 2. บริษัทฯหยุดเดินรถ มีตั๋วในช่วงที่บริษัทหยุดวิ่งรถต้องทำอย่างไรคะ ?
  ตอบ ผู้ที่มีตั๋ว บริษัทได้เลื่อนตั๋วทุกใบให้ท่านสามารถเดินทางได้ภายใน 1 ปี (นับจากวันเดินทางในตั๋วใบเดิม) โดยระหว่างนี้ท่านยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆ เพราะระบบดำเนินการให้โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถมาระบุวันเดินทางใหม่ได้เมื่อบริษัทเปิดให้บริการ
   
 3. บริษัทฯ หยุดเดินรถ แล้วยังมีพนักงานประจำที่สาขาหรือไม่ ?
  ตอบ นครชัยแอร์ ปิดทำการทุกสาขาค่ะ จะไม่มีพนักงานให้บริการที่สาขา
   
 4. ยังสามารถใช้บริการส่งพัสดุ (NCA Express) ได้หรือไม่ ?
  ตอบ บริการส่งพัสดุด่วน ยังเปิดให้บริการอยู่ค่ะ แต่มีการเปิดตามสาขาที่กำหนด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ > https://bit.ly/2UBIDt0
   
 5. เลื่อนตั๋วแบบไม่ระบุวันเดินทาง คืออะไร
  ตอบ การเลื่อนตั๋วแบบไม่ระบุวันเดินทางคือ เมื่อไม่สะดวกเดินทางในวันที่จอง แต่ยังไม่ทราบวันที่ต้องการเดินทางใหม่ ให้ทำการเลื่อนตั๋วแบบไม่ระบุวันเดินทาง ตั๋วยังคงสถานะใช้เดินทางได้ เพียงแต่ต้องมาระบุวันเดินทางใหม่ ก่อนวันเดินทางจริง อย่างน้อย 1 วัน โดยมาทำการระบุได้ที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทุกสาขา 
  ** ขยายความ ** จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสในช่วงนี้ นครชัยแอร์ ได้ขยายระยะเวลาการระบุวันเดินทางใหม่เป็นภายใน 1 ปี (นับจากเวลาในตั๋วใบเดิม) / จากเงื่อนไขเดิมต้องมาระบุวันเดินทางใหม่ภายใน 30 วัน
   
 6. เคยเลื่อนตั๋วแบบไม่ระบุวันเดินทางมาแล้ว 1 ครั้ง มีกำหนดต้องมาระบุวันเดินทางใหม่ภายใน 30 เม.ย. 63 แบบนี้ต้องทำอย่างไร ?
  ตอบ นครชัยแอร์ เข้าใจสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส และพยายามช่วยเหลือลูกค้าให้ดีที่สุด สำหรับตั๋วโดยสารที่เคยเลื่อนการเดินทางมาแล้ว (แบบไม่ระบุวันเดินทาง) และมีกำหนดให้มาระบุวันเดินทางใหม่ภายใน 30 เม.ย. 63  ตรงนี้บริษัทฯ ได้ทำการเลื่อนตั๋วทุกใบให้เป็นเงื่อนไขเดียวกันคือ สามารถนำตั๋วมาเดินทางใหม่ได้ภายใน 1 ปี (นับจากวันเดินทางในตั๋วใบเดิม) ซึ่งกรณีนี้รวมอยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยค่ะ โดยลูกค้าไม่ต้องมาทำการใดๆ ระบบได้เลื่อนให้อัตโนมัติแล้วค่ะ
   
 7. มาระบุวันเดินทางใหม่ สามารถมาทำรายการวันเดียวกับวันที่ต้องการเดินทางได้หรือไม่ ?
  ตอบ กรณีตั๋วเลื่อนแบบไม่ระบุวันเดินทาง หากลูกค้าต้องการระบุวันเดินทางใหม่ กรุณามาทำรายการก่อนเดินทางจริง อย่างน้อย 1 วัน ค่ะ (ก่อน 24 ชม.)
   
 8. กรณีไม่ต้องการเลื่อนตั๋ว ต้องการคืนตั๋วต้องทำอย่างไร ?
  ตอบ นครชัยแอร์ ลดการเดินทางของประชาชนเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ เตรียมเปิดระบบการคืนตั๋วออนไลน์ ให้ลูกค้าสามารถทำรายการได้ผ่านเว็บไซต์ โดยขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการ และจะเร่งแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันที เมื่อระบบเปิดให้บริการ แจ้งผ่าน Facebook : @nakhonchaiair.official / เว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com
  หลักฐานที่ต้องใช้
  - ตั๋วโดยสาร
  - บัตรประชาชน (ชื่อตรงกับตั๋ว)
  - หน้า Book Bank (ชื่อบัญชีตรงกับชื่อเจ้าของตั๋ว)
  - หน้าบัตรเครดิต (กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)
   
 9. บริษัทฯ จะกลับมาเปิดเดินรถได้เมื่อไหร่ ?
  ตอบ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยนครชัยแอร์ จะอัพเดทสถานการณ์รายละเอียดผ่านช่องทาง เว็บไซต์ และ facebook : @nakhonchaiair.official อย่างต่อเนื่องค่ะ
   
 10. ยังกังวลเรื่องตั๋ว เพราะบริษัทฯ ปิด และมีตั๋วจองเดินทางในช่วงเดือนเมษายน 63 นี้พอดีค่ะ เราต้องทำอะไรไหมคะ ?
  ตอบ ตั๋วทุกใบที่เป็นช่วงที่บริษัทหยุดเดินรถ นครชัยแอร์ ได้ทำการเลื่อนให้สามารถใช้เดินทางได้ 1 ปี (นับจากวันในตั๋วใบเดิม) ระบบทำให้อัตโนมัติเรียบร้อยค่ะ เมื่อถึงเวลาที่สถานการณ์ดีขึ้น บริษัทเปิดทำการ ลูกค้าสามารถมาระบุวันเดินทางใหม่ได้เลยค่ะ  แต่หากต้องการคืนตั๋ว (อ่านรายละเอียดตามข้อ 8) ค่ะ
 11. มีตั๋ววันที่ 13 - 15 เม.ย. 63 ที่รัฐบาลประกาศไม่เป็นวันหยุดและสามารถคืนตั๋วได้ 100% โดยนครชัยแอร์ ให้ทำรายการคืนให้เสร็จภายใน 10 เม.ย. 63 แต่ตอนนี้บริษัทฯ หยุดเดินรถเริ่ม 3 เม.ย. 63 แล้วจะทำอย่างไรกับตั๋วนี้ ? 

  ตอบ ในขณะนี้ คุณลูกค้ายังไม่ต้องทำการใดๆ เนื่องจากบริษัทฯปิดทุกสาขา ลูกค้าสามารถนำตั๋วมาติดต่อ ในวันที่นครชัยแอร์ เปิดทำการตามปกติ จะมีรายละเอียดกำหนดชัดเจนเกี่ยวกับการคืนเงินให้ตั๋วแต่ละประเภท เพราะขณะนี้มีตั๋วเดินทางหลายประเภทซึ่งบริษัทจะพิจารณาคืนเงินให้ตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นต่างๆ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป