บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย เปิดรับสมัครสมาชิก NCA Express กลุ่มเกษตรกรฟรี!

นครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย เปิดรับสมัครสมาชิก NCA Express กลุ่มเกษตรกรฟรี!

นครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย
เปิดรับสมัครสมาชิก NCA Express กลุ่มเกษตรกรฟรี! พร้อมรับส่วนลดค่าส่งพัสดุ 20%
เริ่ม 25 เม.ย. - 31 ก.ค. 63

เงื่อนไขในการสมัคร
1. ผู้สมัครจะต้องประกอบอาชีพเกษตรกร เท่านั้น
2. เตรียมเอกสารในการสมัคร ดังนี้
2.1 สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
2.2 เอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
2.3 กรณีไม่มีเอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต้องให้ผู้ใหญ่บ้าน / กำนัน / ข้าราชการ เซ็นรับรองในสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร ว่าเป็นเกษตรกร พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ
3. รูปถ่ายสวน / ไร่
4. ส่งเอกสารในการสมัครได้ที่ E-mail: ncaexpress@nakhonchaiair.com หรือ Line: ncaexpress
5. สิทธิ์สมาชิก NCA Express มีอายุการใช้งาน 4 ปี (ค่าสมัครในการต่ออายุ 99 บาท)