บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ แนะนำวิธีเลื่อนตั๋วโดยสาร แบบไม่ระบุวันเดินทาง

นครชัยแอร์ แนะนำวิธีเลื่อนตั๋วโดยสาร แบบไม่ระบุวันเดินทาง

นครชัยแอร์ แนะนำวิธีเลื่อนตั๋วโดยสาร แบบไม่ระบุวันเดินทาง
ทำได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ (NCA Booking)

#ขั้นตอนการเลื่อนตั๋วแบบไม่ระบุวันเดินทาง
1. เข้าหน้า NCA Booking เพื่อทำการเลื่อนตั๋ว คลิก
2. อ่านเงื่อนไขการซื้อตั๋วออนไลน์ เลือก "ยอมรับเงื่อนไข" จากนั้นกดปุ่ม "ตกลง"
3. เลือกเมนู "เลื่อนตั๋วไม่ระบุวันเดินทาง" 
- กรอกเลขที่ตั๋ว 8 หลัก (อยู่บริเวณมุมบนซ้ายของตั๋วโดยสารนครชัยแอร์) ลงในช่องว่าง
- กด “ยืนยันการเลื่อน”


4. ลูกค้าจะได้รับตั๋วโดยสารใบใหม่ แบบไม่ระบุวันเดินทาง โดยลูกค้าจะต้องนำตั๋วโดยสารใบนี้มาระบุวันเดินทางใหม่ภายใน 365 วัน (นับจากวันที่ทำรายการเลื่อนตั๋ว)

#การระบุวันเดินทางใหม่
1. ลูกค้านำตั๋วโดยสารใบใหม่ ติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ทุกสาขา
2. สามารถเลือกวันเดินทางใหม่ได้ ภายใน 365 วัน (นับจากวันที่ซื้อตั๋วโดยสาร)
3. ชำระค่าธรรมเนียมการเลื่อนตั๋ว ตามเงื่อนไขบริษัทฯ 

อ่านเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการเลื่อนตั๋ว คลิก

.............................
#นครชัยแอร์ #เลื่อนตั๋วโดยสาร