บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ สานต่อโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด ต่อเนื่องปีที่ 5

นครชัยแอร์ สานต่อโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด ต่อเนื่องปีที่ 5

วันนี้ ( 20 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. นางอรศรี ผลถาวร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มอบสื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดให้บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ตามโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีผู้บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ให้การต้อนรับและรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์