บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ประกาศเที่ยวเดินรถ (ในช่วงสถานการณ์ COVID-19) เริ่ม 24 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

นครชัยแอร์ ประกาศเที่ยวเดินรถ (ในช่วงสถานการณ์ COVID-19) เริ่ม 24 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

ประกาศเพิ่มเที่ยวรถ #นครชัยแอร์ (ในช่วงสถานการณ์ COVID-19) ทุกเส้นทาง
เริ่มใช้เที่ยวเวลานี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 63 เป็นต้นไป