บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ กลับมาให้บริการ NCA Shuttle Bus บริการ...ฟรี! ที่กรุงเทพฯ และขอนแก่น

นครชัยแอร์ กลับมาให้บริการ NCA Shuttle Bus บริการ...ฟรี! ที่กรุงเทพฯ และขอนแก่น

นครชัยแอร์ กลับมาเปิดให้บริการ NCA Shuttle Bus บริการรถตู้รับ-ส่ง ฟรี ให้บริการทุกวัน

1. บริการที่นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (จากสถานีเดินรถนครชัยแอร์กรุงเทพฯ ไปยัง BTS หมอชิต) เริ่ม 29 ก.ค. 63
จอดรับผู้โดยสารที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร) บริเวณชานชาลาขาเข้า วันละ 24 เที่ยว แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่
- ช่วงเช้า ตั้งแต่ 04.45 – 08.20 น.
- ช่วงเย็น ตั้งแต่ 15.40 – 20.30 น.

2. บริการที่นครชัยแอร์ ขอนแก่น เริ่ม 1 ส.ค. 63 ให้บริการ 3 จุด ดังนี้
- ขึ้นรถตู้ที่ สถานีขนส่งแห่งที่ 3 (จ.ขอนแก่น) เพื่อไป ปรับอากาศ และ ม. ขอนแก่น
- ขึ้นรถตู้ที่ ปรับอากาศ เพื่อไป ม.ขอนแก่น และ สถานีขนส่งแห่งที่ 3 (จ.ขอนแก่น)
- ขึ้นรถตู้ที่ ม. ขอนแก่น เพื่อไป สถานีขนส่งแห่งที่ 3 (จ.ขอนแก่น)
ให้บริการ ตั้งแต่ 05.00 – 23.40 น.  (ทุกวัน)