บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : ส่งนมแม่แช่แข็งฟรี กับนครชัยแอร์ เริ่ม 12 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 64 ส่งฟรีที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทุกสาขา

ส่งนมแม่แช่แข็งฟรี กับนครชัยแอร์ เริ่ม 12 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 64 ส่งฟรีที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทุกสาขา

นครชัยแอร์เข้าร่วม “โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำนมแม่ฟรีไปกับรถโดยสารนครชัยแอร์ทุกเส้นทาง ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ถึง 12 สิงหาคม  2564
เงื่อนไขการส่งน้ำนมแม่ฟรีกับรถโดยสารนครชัยแอร์


1. เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ถึง 12 สิงหาคม 2564

2. เส้นทางเดินรถนครชัยแอร์ที่ให้บริการส่งนํานมแม่ฟรี  (41 เส้นทาง ) ทั้งขาไปและขากลับ
กรุงเทพฯ  –  ขอนแก่น
กรุงเทพฯ –  อุดรธานี
กรุงเทพฯ –  หนองคาย
กรุงเทพฯ –  หนองบัวลำภู
กรุงเทพฯ  –  กาฬสินธุ์
กรุงเทพฯ –  สกลนคร
กรุงเทพฯ  –  อ.ศรีสงคราม
กรุงเทพฯ  –  นครพนม
กรุงเทพฯ –  ธาตุพนม  –  เรณูนคร
กรุงเทพฯ –  มหาสารคาม
กรุงเทพฯ –  มุกดาหาร
กรุงเทพฯ –  ร้อยเอ็ด
กรุงเทพฯ  –  บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ –  สุรินทร์
กรุงเทพฯ – อ.สนม
กรุงเทพฯ –  ศรีสะเกษ
กรุงเทพฯ –  อุบลราชธานี
กรุงเทพฯ –  เดชอุดม - อุบลราชธานี
กรุงเทพฯ –  ยโสธร  –  อำนาจเจริญ  
กรุงเทพฯ –  เขมราฐ 
กรุงเทพฯ –  เชียงใหม่
กรุงเทพฯ –  เชียงราย
กรุงเทพฯ –  ลำปาง
กรุงเทพฯ –  แพร่
กรุงเทพฯ –  น่าน
กรุงเทพฯ –  อุตรดิตถ์
อุบลราชธานี  –  เชียงราย
อุบลราชธานี  –  เชียงใหม่
อุบลราชธานี  –  อุตรดิตถ์
อุบลราชธานี - น่าน
สุรินทร์   –  เชียงใหม่
อุบลราชธานี  –  ระยอง
ศรีสะเกษ  –  ระยอง
สุรินทร์  –  ระยอง
เชียงใหม่  –  ระยอง
อุตรดิตถ์  –  ระยอง
พิษณุโลก – ระยอง
บุรีรัมย์ - ระยอง
ระยอง  –  เชียงราย 
ระยอง –  แม่สาย
ระยอง  –  น่าน

3.  “ผู้ส่ง” แพ็กน้ำนมตามขั้นตอนของโครงการฯ เท่านั้น และปฏิบัติตามระเบียบการส่งของนครชัยแอร์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจัดส่งกรณีแพ็กน้ำนมไม่ถูกต้องตามวิธีแพ็กของโครงการหรือไม่เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
4. กําหนดให้ใช้กล่องโฟมสําหรับใส่น้ำนม ที่แพ็คแบบเย็นเท่านั้น จํากัดสิทธิ์ในการส่ง 1 กล่อง / คน / วัน
(ตรวจสอบจากเลขบัตรประชาชนผู้ส่ง)
5. นครชัยแอร์มอบสิทธิส่งน้ำนมแม่ฟรีตามเส้นทางที่บริษัทฯกําหนด โดยผู้ส่งจะต้องนํามาส่งด้วยตนเองและผู้รับต้องมารับด้วยตัวเองที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์  85 สาขา ดังนี้  (จุดส่ง-รับพัสดุ)
- กรุงเทพฯ 
จุดส่ง : บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่) ถ.วิภาวดีรังสิต
จุดรับ : สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ถ.กำแพงเพชร 2
- เชียงใหม่  (ถ.แก้วนวรัฐ)
- เชียงใหม่ (อาเขต 3 )
- เชียงราย  
- อ.พาน  (จ.เชียงราย)
- อ.แม่จัน (จ.เชียงราย)
- อ.แม่สาย (จ.เชียงราย)
- ลำปาง
- อ.งาว  (จ.ลำปาง)
- อ.เถิน (จ.ลำปาง)
- ลำพูน / ดอยติ
- น่าน
- อ.เวียงสา (จ.น่าน)
- แพร่
- อ.ร้องกวาง (จ.แพร่)
- อ.เด่นชัย (จ.แพร่)
- พะเยา
- อ.แม่ใจ (จ.พะเยา)
- อุตรดิตถ์
- พิษณุโลก
- อ.วังทอง (จ.พิษณุโลก)
- อ.สากเหล็ก (จ.พิจิตร)
- เขาทราย (จ.พิจิตร)
- นครราชสีมา
- ขอนแก่น
- อ.พล (จ.ขอนแก่น)
- อ.ภูเวียง (จ.ขอนแก่น)
- อ.บ้านไผ่ (จ.ขอนแก่น)
- อุดรธานี
- อ.กุมภวาปี (จ.อุดรธานี)
- หนองบัวลำภู
- อ.ศรีบุญเรือง (จ.หนองบัวลำภู)
- ชัยภูมิ
- หนองคาย
- กาฬสินธุ์
- อ.สมเด็จ (จ.กาฬสินธุ์)
- อ.ยางตลาด (จ.กาฬสินธุ์)
- อ.คำม่วง (จ.กาฬสินธุ์)
- ยโสธร
- อำนาจเจริญ
- อ.ปทุมราชวงศา  (จ.อำนาจเจริญ)
- อุบลราชธานี
- อ.เดชอุดม (จ.อุบลราชธานี)
- อ.วารินชำราบ (จ.อุบลราชธานี)
- อ. เขมราฐ (จ.อุบลราชธานี)
- อ.ปากแซง (จ.อุบลราชธานี)
- สุรินทร์
- อ.ศีขรภูมิ (จ.สุรินทร์)
- อ.ปราสาท (จ.สุรินทร์)
- อ.สนม (จ.สุรินทร์)
- มหาสารคาม
- ร้อยเอ็ด
- ศรีสะเกษ
- อ.กันทรลักษ์ (จ.ศรีสะเกษ)
- อ.ขุขันธ์ (จ.ศรีสะเกษ)
- อ.บ้านจาน (จ.ศรีสะเกษ)
- อ.ท่าแร่ (จ.ศรีสะเกษ)
- อ.โนนคูณ (จ.ศรีสะเกษ)
- สกลนคร
- อ.ภูพาน (จ.สกลนคร)
- อ.อากาศอำนวย (จ.สกลนคร)
- อ.นาแก (จ.สกลนคร)
- อ.โคกศรีสุพรรณ (จ.สกลนคร)
- อ.พรรณานิคม (จ.สกลนคร)
- บุรีรัมย์
- อ.นางรอง (จ.บุรีรัมย์)
- แยกระกา (จ.บุรีรัมย์)
- นครพนม
- อ.ท่าอุเทน (จ.นครพนม)
- อ.เรณูนคร (จ.นครพนม)
- อ.ธาตุพนม (จ.นครพนม)
- อ.ศรีสงคราม (จ.นครพนม)
- อ.โพนสวรรค์ (จ.นครพนม)
- มุกดาหาร
- อ.คำชะอี (จ.มุกดาหาร)
- อยุธยา
- สระบุรี
- ชลบุรี
- อ่าวอุดม (จ. ชลบุรี)
- พัทยา
- ระยอง
- อ.บ้านฉาง (จ.ระยอง)
- ฉะเชิงเทรา
- อ.พนมสารคาม (จ.ฉะเชิงเทรา)
- ปราจีนบุรี
6. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งด้วยมาตรฐานนครชัยแอร์ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายทุกกรณี 
7. เงื่อนไขในการขนส่งพัสดุเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
8. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและการแพ็คน้ำนม เป็นไปตามที่กรมอนามัยกำหนด
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการส่งน้ำนมแม่ฟรี กับนครชัยแอร์
1. “ผู้ส่ง” ลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงกางภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” ได้โดยผ่านทาง Line Official ของโครงการ ที่ Line : @anamaimilk  
2. ก่อนทำการส่งต้องทำการ “สร้างใบปะหน้า” (ในเมนูใน Line Official) จากนั้นพิมพ์ใบปะหน้า ติดที่กล่องใส่นม
3. “ผู้ส่ง” สามารถส่งนมแม่ ได้ที่สถานที่ที่นครชัยแอร์ กำหนดในแต่ละจังหวัด โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนจัดส่งว่าต้องการใช้บริการส่งน้ำนมแม่ฟรี ตามโครงการฯ โดยกล่องที่บรรจุน้ำนมแม่ที่จะนํามาส่งจะต้องเป็นกล่องโฟม เท่านั้น และแพ็คน้ำนมมาตามมาตรฐานกรมอนามัย
4. “ผู้ส่ง” ต้องเปิดฝากล่องโฟมที่บรรจุน้ำนมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของภายใน (โดยเจ้าหน้าที่จะถ่ายภาพและบันทึกใน โปรแกรมส่งพัสดุ) สิ่งที่ต้องตรวจสอบคือ
-    ต้องเป็นน้ำนมแช่แข็งที่บรรจุในถุงซิบล็อค เท่านั้น  หากมีน้ำแข็งต้องเป็นน้ำแข็งแห้ง และภายในกล่องต้องมี  
      แค่น้ำนมแช่แข็ง เท่านั้น
5. จากนั้นผู้ส่งปิดฝากล่องโฟมให้เรียบร้อยด้วยเทปกาวให้แน่น 
6. จำกัดสิทธิ์ในการส่ง  1 กล่อง / คน / วัน