บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ รับชำระเงินผ่านโครงการเราชนะ ทุกสาขา เริ่ม 18 ก.พ. 64

นครชัยแอร์ รับชำระเงินผ่านโครงการเราชนะ ทุกสาขา เริ่ม 18 ก.พ. 64

นครชัยแอร์ให้บริการรับชำระเงินผ่านโครงการ "เราชนะ" เริ่ม 18 ก.พ. 64

สามารถใช้สิทธิ์ "เราชนะ" ได้ที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทุกสาขา
ยกเว้น
 สาขาวังทอง (จ.พิษณุโลก) , สาขาสากเหล็ก (จ.พิจิตร) และ สาขาเขาทราย (จ.พิจิตร)

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ “เราชนะ”
1. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์โครงการเราชนะได้ ทุกเที่ยว ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 เป็นต้นไป
2. สิทธิ์เราชนะ ใช้ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ทุกสาขา 
3. กรณีลูกค้าเหลือเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ กระเป๋าเงิน G-Wallet ไม่เพียงพอสามารถใช้เงินสดชำระส่วนต่างได้ (สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ เท่านั้น)
4. สิทธิ์เราชนะ สามารถใช้ร่วมกับ ส่วนลดสมาชิกนครชัยแอร์ (NCA Go Card), บัตรพิเศษ 1/2, 1/3 และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ
5. ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนตั๋ว สามารถเลื่อนตั๋วได้ 1 ครั้ง ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
6. ตั๋วโดยสารทุกใบที่ทำรายการชำระเงินผ่านโครงการเราชนะแล้ว ไม่รับคืนทุกประเภท
7. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนโครงการเราชนะเท่านั้น
8. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนกันได้

กรณีเงินในโครงการเราชนะไม่เพียงพอ สามารถจ่ายส่วนต่างด้วยเงินสดได้
(เฉพาะการซื้อตั๋วผ่านเคาน์เตอร์นครชัยแอร์เท่านั้น)

 

 

ตรวจสอบสิทธ์โครงการเราชนะ >> คลิก

(อัพเดต 24/02/64)