บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ให้บริการรับชำระเงินผ่านโครงการ "เราชนะ" และ "ม33 เรารักกัน"

นครชัยแอร์ให้บริการรับชำระเงินผ่านโครงการ "เราชนะ" และ "ม33 เรารักกัน"

นครชัยแอร์ให้บริการรับชำระเงินผ่านโครงการ "เราชนะ" และ "ม33 เรารักกัน"

สามารถใช้สิทธิ "เราชนะ" และ "ม33 เรารักกัน" ได้ที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทุกสาขา
ยกเว้น
 สาขาวังทอง (จ.พิษณุโลก) , สาขาสากเหล็ก (จ.พิจิตร) และ สาขาเขาทราย (จ.พิจิตร)

เงื่อนไขในการรับสิทธิ
1. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิโครงการ "เราชนะ" และโครงการ "ม33 เรารักกัน" ซื้อตั๋วนครชัยแอร์ได้ทุกเที่ยว ทุกเส้นทาง 
2. สามารถใช้สิทธิได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ทุกสาขา 
3. กรณีลูกค้าเหลือเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ กระเป๋าเงิน G-Wallet หรือบัตรประชาชน ไม่เพียงพอสามารถใช้เงินสดชำระส่วนต่างได้ (สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ เท่านั้น)
4. สามารถใช้สิทธิร่วมกับส่วนลดสมาชิกนครชัยแอร์ (NCA Go Card), บัตรพิเศษ 1/2, 1/3 และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ
5. ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนตั๋ว สามารถเลื่อนตั๋วได้ 1 ครั้ง ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
6. ตั๋วโดยสารทุกใบที่ทำรายการชำระเงินผ่านโครงการ "เราชนะ" และโครงการ "ม33 เรารักกันแล้ว" ไม่รับคืนทุกประเภท
7. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" และโครงการ "ม33 เรารักกัน" เท่านั้น
8. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนกันได้


ตรวจสอบสิทธ์โครงการ "เราชนะ"  >> คลิก

ตรวจสอบสิทธ์โครงการ "ม33เรารักกัน" >> คลิก

(อัพเดต 15/05/64)