บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ OTOP

นครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ OTOP

นครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ OTOP โครงการ "OTOP TO NCA STATION"


บริการพื้นที่ออกบูธฟรี! ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ 4 สาขา ดังนี้
- สาขากรุงเทพฯ
- สาขาเชียงใหม่ (อาเขต 3)
- สาขาอุบลราชธานี
- สาขาพัทยา

คุณสมบัติผู้ประกอบการ OTOP 
1. มีใบประกาศนียบัตรการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย หรือ ใบจดทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP (ที่ได้รับการรับรองจากปลัดกระทรวงมหาดไทย)
2. สินค้าที่วางจำหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่ายแล้ว เท่านั้น
3. เป็นผู้ประกอบการโดยตรง หรือเป็นตัวแทนชุมชนที่ผลิตและจำหน่ายสินค้า OTOP

ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้ประกอบการจัดเตรียมข้อมูลร้านค้า และแนะนำรายละเอียดสินค้า
2. แนบเอกสารข้อมูลร้านค้าและรายละเอียดสินค้า + ภาพถ่ายใบประกาศนียบัตรฯ + สำเนาบัตรประชาชน และภาพถ่ายสินค้า ส่งมาทางอีเมล์ pr_nca@nakhonchaiair.com

เมื่อได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะแจ้งเรื่องพื้นที่ออกบูธ OTOP และวันว่างที่สามารถจัดแสดงสินค้าได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการจองสิทธิ์การขายค่ะ