บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : รวมมาตรการ การเดินทางเข้า - ออกพื้นที่ ของแต่ละจังหวัด

รวมมาตรการ การเดินทางเข้า - ออกพื้นที่ ของแต่ละจังหวัด

นครชัยแอร์ รวมมาตรการ การเดินทางเข้า - ออกพื้นที่ ของแต่ละจังหวัด (ในเส้นทางเดินรถที่นครชัยแอร์ให้บริการ) เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร (อัพเดต 5 พ.ค. 64)

ภาคเหนือ
1. เชียงใหม่ 
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” คลิก

2. เชียงราย
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน

3. ตาก
- คนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี สมุทรปราการ นราธิวาส สมุทรสาคร ปทุมธานี สงขลา ภูเก็ต นครปฐม ระยอง สระแก้ว นครราชสีมา อุดรธานี เชียงราย ลำพูน พิษณุโลก เพชรบุรี นครสวรรค์ สุราษฏร์ธานี สุพรรณบุรี ลำปาง พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สระบุรี เข้าพื้นที่จังหวัดตาก ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดตาก ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ “ตากชนะ”

4. น่าน
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน

5. พะเยา
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code จังหวัดพะเยา

6. พิจิตร 
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดพิจิตร ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- กำหนดให้บุคคลากรของภาครัฐ ห้ามออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีความจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่ ต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการ หรือรองผู้ว่าราชการ โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ก่อนเดินทางออกจากจังหวัด
- ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดพิจิตร ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code ของจังหวัดพิจิตร

7. พิษณุโลก
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ "Save Phitsanulok" คลิก

8. แพร่
- ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดออกจากเคหสถาน 23.00 - 03.00 น. (เริ่ม 29 เม.ย. - 12 พ.ค. 64)
- คนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลา นครราชสีมา ขอนแก่น สระแก้ว อุดรธานี ตาก เชียงใหม่ สุราษฏร์ธานี เพชรบุรี เชียงราย พระนครศรีอยุธยา ลำพูน นครสวรรค์ พิษณุโลก มหาสารคาม กำแพงเพชร สุโขทัย นครศรีธรรมราช ราชบุรี และปราจีนบุรี เข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- คนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ “แพร่ชนะ” 

9. ลำปาง
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดลำปาง ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ “ลำปางชนะ” 

10. ลำพูน
- คนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น ชลบุรี ตาก นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทราปราการ สมุทรสาคร สระแก้ว สุพรรณบุรี อุดรธานี และสุราษฏธานี เข้าพื้นที่จังหวัดลำพูน ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- คนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ “SAVE LUMPHUN” คลิก

11. อุตรดิตถ์
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ “HUG UTT” คลิก

.............
ภาคอีสาน
1. ขอนแก่น
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code จังหวัดขอนแก่น คลิก

2. ชัยภูมิ
- ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดออกจากเคหสถาน 23.00 - 04.00 น. (เริ่ม 30 เม.ย. - 31 พ.ค. 64)
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน

3. นครพนม
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าพื้นที่จังหวัดนครพนม ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดนครพนม ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code จังหวัดนครพนม

4. นครราชสีมา
- ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดออกจากเคหสถาน 23.00 - 04.00 น. (เริ่ม 2 พ.ค. 64 เป็นต้นไป)
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน

5. บุรีรัมย์
- ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดออกจากเคหสถานตลอดทั้งวัน (เริ่ม 4 - 17 พ.ค. 64)
- ทุกคนที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และครอบครัวหรือสถานประกอบการที่รับบุคคลดังกล่าวพักอาศัยด้วย ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ยกเว้นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบ 2 เข็ม โดยมีหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีน
- ทุกคนที่เดินทางเข้า - ออก จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องลงทะเบียนผ่าน "Buriram Healthy Passport" คลิก
 

6. มหาสารคาม
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน

7. มุกดาหาร
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code ของจังหวัดมุกดาหาร "DATA MUK" คลิก

8. ยโสธร
- ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดออกจากเคหสถาน 23.00 - 04.00 น. (เริ่ม 1 - 14 พ.ค. 64)
- ทุกคนที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดยโสธร ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง

9. ศรีสะเกษ
- ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดออกจากเคหสถาน 23.00 - 04.00 น. (เริ่ม 9 - 22 พ.ค. 64)
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดศรีสะเกษ ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code จังหวัดศรีสะเกษ10. สกลนคร
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดสกลนคร ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดสกลนคร ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code จังหวัดสกลนคร คลิก

11. สุรินทร์
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน

12. หนองคาย
- ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากเคหสถาน 23.00 - 04.00 น. (เริ่ม 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง)
- ทุกคนที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดหนองคาย ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ยกเว้นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบ 2 เข็ม โดยมีหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีน

13. หนองบัวลำภู
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้า - ออก จังหวัดหนองบัวลำภู ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code จังหวัดหนองบัวลำภู

14. อำนาจเจริญ
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดอำนาจเจริญ ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code จังหวัดอำนาจเจริญ 

15. อุดรธานี
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานี ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code จังหวัดอุดรธานี คลิก

16. อุบลราชธานี 
- ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดออกจากเคหสถาน 23.00 - 04.00 น. (เริ่ม 30 เม.ย. 64 เป็นต้นไป)
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ต้องลงทะเบียนและรายงานสถานะ ผ่านแอพพลิเคชั่น “ฮักอุบล” คลิก

17. ร้อยเอ็ด
- ทุกคนที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
- ทุกคนที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code จังหวัดร้อยเอ็ด คลิก

18. กาฬสินธุ์
- คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เดินทางเข้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน

.........
ภาคตะวันออก
1. ชลบุรี
- ทุกคนสามารถเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชลบุรี ไม่กักตัว

2. ระยอง
- ทุกคนสามารถเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดระยอง ไม่กักตัว

..........................

สำหรับพื้นที่ที่มีมาตรการกักตัว 14 วัน
เมื่อเดินทางไปถึง ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต. / สาธารณสุขอำเภอ /โรงพยาบาลใกล้บ้าน /กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

สำหรับพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรองการเดินทาง
- บุคคลทั่วไปเดินทาง
ขออนุญาตที่เจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ เป็นต้น
- กรณีเป็นลูกจ้างหรือพนักงานในบริษัทห้างร้านต่างๆ
สามารถยื่นเอกสารให้หัวหน้างานพิจารณาอนุญาตและเซ็นชื่อรับรอง

ตัวอย่างเอกสารรับรองการเดินทาง 

..................