บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์  จัดพนักงานเข้ารับการตรวจเชิงรุกทุกคน ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

นครชัยแอร์  จัดพนักงานเข้ารับการตรวจเชิงรุกทุกคน ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

นครชัยแอร์  จัดพนักงานเข้ารับการตรวจเชิงรุกทุกคน ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการให้บริการ ย้ำ!! เปิดเดินรถทุกเส้นทางเหลือเพียง15-20% ของเที่ยวปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยพนักงานขับรถที่ผ่านการคัดกรองจากสาธารณสุข   พร้อมการเว้นที่นั่งและคุมเข้มความปลอดภัยขั้นสูงสุดทุกเที่ยว

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ได้จัดพนักงานทุกคนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทุกหน้าที่ทุกตำแหน่งเข้ารับการตรวจเชิงรุก ตามโครงการ ตรวจโควิด-19 เชิงรุก โดยมีคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดต่างๆ แล้ว  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และพนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคน และสำหรับการจัดเที่ยวรถโดยสารปัจจุบัน นครชัยแอร์ยังคงเปิดให้บริการทุกเส้นทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางทั้งนี้มีการจัดเที่ยววิ่งเหลือเพียง 15 – 20% ของเที่ยววิ่งปกติในแต่ละเส้นทาง โดยพนักงานขับรถและพนักงานให้บริการที่ผ่านการคัดกรองจากสาธารณสุขแล้วทุกคน  พร้อมการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะ  และคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัย ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ กำหนดลูกค้าทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง งดรับประทานอาหารบนรถ โดยมีการจัดจุดแวะแยกพักรับประทานอาหาร ในเส้นทางระยะทางไกล

สำหรับมาตรฐานการจัดการหากพบผู้ติดเชื้อ นครชัยแอร์ ปฏิบัติตามมาตรฐานและทำงานใกล้ชิดกับสาธารณสุข โดยหากพบผู้ติดเชื้อ สาธารณสุขจะทำการประสานมายังบริษัท เพื่อจัดส่งรายชื่อผู้โดยสารทันที เพื่อทางสาธารณสุขติดตามผู้โดยสาร นอกจากนั้นทางบริษัทฯ จะทำการส่งตัวพนักงานที่ปฏิบัติงานตรวจหาเชื้อ และงดคิวเพื่อกักตัวพนักงานพร้อมผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดเป็นระยะเวลา 14 วันและส่งตรวจซ้ำทุกราย โดยบริษัทฯ ได้จัดสถานที่กักตัวพนักงาน และนำรถที่ให้บริการเข้ารับการทำความสะอาดขั้นสูง จากที่มีการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วประจำวัน และนำรถจอดพักงดให้บริการทันที สำหรับมาตรการตรวจเชิงรุกที่ นครชัยแอร์  ได้จัดพนักงานให้เข้าตรวจหากพบมีผู้มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อหลังจากตรวจเชิงรุกแล้ว ทางบริษัท จัดให้มีการตรวจซ้ำรอบ 2 และกักตัวพนักงาน เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างสูงสุด

นางเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อไปว่า นครชัยแอร์ ดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดและให้ความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด-19  จัดสรรพนักงานเพื่อให้บริการบนรถโดยสารที่ผ่านการคัดกรองจากสาธารณสุขให้บริการตามเที่ยวรถที่จัดให้อย่างเพียงพอ สำหรับเที่ยวที่ให้บริการในปัจจุบัน พนักงานทุกท่านต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองก่อนปฏิบัติงานซ้ำ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ และการตรวจประเมินความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน สำหรับผู้มีความจำเป็นต้องเดินทางสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ Call Center 1624  หรือผ่าน Line : @nakhonchaiair