บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ฉีดวัคซีน

นครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ฉีดวัคซีน

นครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน รับสิทธิพิเศษที่นครชัยแอร์ 

เริ่ม 20 พ.ค. - 31 ธ.ค. 64

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ส่วนลดค่าโดยสารนครชัยแอร์ 5% ทุกเส้นทาง ทุกประเภทรถ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
2. รับสิทธิเป็นสมาชิก NCA Go Card
3. รับส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการส่งพัสดุกับ NCA Express (ส่งพัสดุด่วนนครชัยแอร์)

ขั้นตอนการรับสิทธิประโยชน์
1. “ผู้รับสิทธิ” แสดงหลักฐานรับการฉีดวัคซีน พร้อมบัตรประชาชนชื่อตรงกัน ได้ที่ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ หรือ ผ่าน NCA Social Booking (ทำรายการผ่าน Facebook / Line OA นครชัยแอร์) สามารถรับสิทธิ์ได้ทั้งผู้ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม หรือ ฉีดแล้ว 1 เข็ม
1.1 สำหรับผู้ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม แสดงหลักฐาน เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ออกโดย กระทรวงสาธารณสุข
1.2 สำหรับผู้ฉีดวัคซีน 1 เข็ม แสดงใบนัดฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ออกโดยโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่รับวัคซีน
2. พนักงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร แล้วทำการสมัครสมาชิก NCA Go Card (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
กำหนดต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขได้
3. เมื่อทำรายการสมัครสมาชิก NCA Go Card เสร็จ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์สมาชิกซื้อตั๋วโดยสารได้เลย โดยแจ้งเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ถือเป็นเลขสมาชิก) รับส่วนลด 5% ต่อ 1 ที่นั่ง (ได้สิทธิ์ทั้งหมด 20 ที่นั่ง)
4. กรณี “ผู้รับสิทธิ” เป็นสมาชิกนครชัยแอร์ NCA Go Card อยู่แล้ว โดยแบ่งเป็น
4.1 สมาชิก (สถานะปกติ) บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มสิทธิส่วนลดสมาชิก 20 ที่นั่ง (เติมสิทธิ์)
4.2 สมาชิก (สถานะหมดอายุ) บริษัทฯ ดำเนินการต่ออายุสมาชิก พร้อมเพิ่มสิทธิส่วนลดสมาชิก 20 ที่นั่ง
5. หลังจากสมัครสมาชิก NCA Go Card (ตามขั้นตอน ข้อ 2 ) เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถใช้สิทธิส่วนลด 5% สำหรับส่งพัสดุบริการ NCA Express (ส่งพัสดุด่วนนครชัยแอร์) ได้ทันที เพียงแจ้งเลขสมาชิก (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)
6. ระยะเวลาแคมเปญเปิดให้รับสิทธิ เริ่ม 20 พ.ค. – 31 ธ.ค. 64
7. “ผู้รับสิทธิ” สามารถแสดงหลักฐานเพื่อรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น  

เงื่อนไขการซื้อตั๋วโดยสาร
- รับสิทธิ์ส่วนลดโดยแจ้งเลขสมาชิก NCA Go Card ก่อนซื้อตั๋วโดยสาร
- สมาชิก NCA Go Card สามารถซื้อตั๋วรับส่วนลด 5% ต่อ 1 ที่นั่ง ต่อครั้ง / ต่อวัน
- ส่วนลดสามารถใช้ซื้อตั๋วนครชัยแอร์ ได้ทุกประเภทรถและทุกเส้นทาง ค่าโดยสารตั้งแต่ 350 บาทขึ้นไป
- สะสมคะแนนทุกการเดินทาง ( 1 บาท = 1 คะแนน )
- ส่วนลดส่งพัสดุ 5% ของบริการ NCA Express สำหรับมูลค่าการส่งตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป