บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : โปรโมชั่น “ฮักบ้านไผ่” มอบส่วนลด 10% เส้นทางกรุงเทพฯ - บ้านไผ่

โปรโมชั่น “ฮักบ้านไผ่” มอบส่วนลด 10% เส้นทางกรุงเทพฯ - บ้านไผ่

นครชัยแอร์ จัดโปรโมชั่น "ฮักบ้านไผ่"

เดินทางกับนครชัยแอร์ 

  • เส้นทาง กรุงเทพฯ - บ้านไผ่
  • เส้นทาง บ้านไผ่ - กรุงเทพฯ

รับส่วนลด 10%
(เฉพาะการจองตั๋วผ่าน LINE และขึ้น-ลงที่สาขาบ้านไผ่ เท่านั้น)

เริ่ม 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 64 (ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป)

เพิ่มเพื่อน นครชัยแอร์ บ้านไผ่
ได้ที่ Line ID : @nca.banphai หรือ คลิก

เงื่อนไข
1. เป็นตั๋วโดยสารเดินทางในเส้นทาง กรุงเทพฯ - บ้านไผ่ และ บ้านไผ่ - กรุงเทพฯ เท่านั้น
2. รับส่วนลด 10% เมื่อทำรายการจองตั๋วหรือซื้อตั๋ว ผ่านไลน์ของสาขาบ้านไผ่ เท่านั้น
3. เป็นตั๋วโดยสารเดินทางระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 64
4. โปรฯ นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
5. ตั๋วโดยสารซื้อแล้ว สามารถคืนตั๋วได้ ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
6. ตั๋วโดยสารซื้อแล้ว สามารถเลื่อนการเดินทางได้ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
    กรณีเลื่อนการเดินทางระบุวันเดินทางใหม่ หลังวันที่ 1 ส.ค. 64 หรือเปลี่ยนเส้นทาง
    (เรียกเก็บค่าส่วนต่างเพิ่มเท่ากับราคาปกติ)