บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ เปิดให้บริการรับชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ณ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ทุกสาขา

นครชัยแอร์ เปิดให้บริการรับชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ณ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ทุกสาขา

18 มิถุนายนนี้ นครชัยแอร์ เปิดให้บริการรับชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด พร้อมส่งพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีน เพิ่มความมั่นใจในการเดินทาง ภายใต้มาตรการคุมเข้มตามมาตรฐานสาธารณสุข

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า หลังจากเพิ่มบริการชำระเงินผ่าน QR Code บนเว็บไซต์นครชัยแอร์ และ บริการ NCA Social Booking แล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดจากการสัมผัสจากการใช้เงินสด นครชัยแอร์ เดินหน้าเพิ่มบริการรับชำระเงินผ่าน QR Code ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ทุกสาขา เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงินให้กับลูกค้า โดยสามารถใช้งานได้ง่ายๆ เพียงลูกค้ามีแอพพลิเคชั่นของธนาคารใดก็ได้ที่มีเมนูจ่ายเงินผ่าน QR Code และเป็นแอพพลิเคชั่นที่ลงทะเบียนเปิดการใช้งานเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถใช้ชำระเงินได้ทันที ไม่ค่าธรรมเนียม เริ่ม 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในด้านความปลอดภัยในการให้บริการ บริษัทฯ ได้มีการนำพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้พนักงานได้รับวัคซีนครบอย่างทั่วถึงและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพนักงานทุกคน เนื่องจากพนักงานนครชัยแอร์ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ด่านหน้าในสถานการณ์โควิด-19 และให้บริการใกล้ชิดประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่นครชัยแอร์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเชื่อมั่นว่าการดูแลพนักงานให้แข็งแรงปลอดภัย จะทำให้พนักงานสามารถดูแลผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้ดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้พนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติที่ ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนให้บริการ และสวมถุงมือขณะเสิร์ฟของบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส รวมถึงการจัดที่นั่งตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยกำหนดที่นั่งโดยสารแบบ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง ไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร ด้านมาตรการดูแลความสะอาดรถโดยสาร บริษัทฯ  ยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกเที่ยวบริการอย่างต่อเนื่องเสมอมา ด้วยการทำความสะอาดรถโดยสารตามมาตรฐานกรมอนามัย ทั้งก่อนและหลังให้บริการลูกค้า พร้อมทั้งกำหนดจุดจอดให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารระหว่างทาง เพื่อป้องกันการรับประทานอาหารบนรถโดยสาร ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง นครชัยแอร์ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด และสแกน QR Code ไทยชนะ เช็คอินเมื่อใช้บริการ และเช็คเอาท์ก่อนลงจากรถโดยสารทุกครั้ง 

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการชำระเงินผ่าน QR Code เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและบริการที่ทันสมัย เข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องพฤติกรรมผู้บริโภคที่พยายามหลีกเลี่ยงสัมผัสเงินสด ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัส สำหรับผู้มีความจำเป็นต้องเดินทางสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 5 วัน ทุกเส้นทาง ทุกช่องทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1624