บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ รับชำระค่าโดยสารผ่านโครงการคนละครึ่ง เริ่มวันนี้ - 31 ต.ค. 65

นครชัยแอร์ รับชำระค่าโดยสารผ่านโครงการคนละครึ่ง เริ่มวันนี้ - 31 ต.ค. 65

นครชัยแอร์ รับชำระค่าโดยสารผ่านโครงการคนละครึ่ง ทุกเส้นทาง
เริ่ม 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65

สามารถใช้สิทธิได้ที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทุกสาขา 
ยกเว้น
 สาขาวังทอง (จ.พิษณุโลก) , สาขาสากเหล็ก (จ.พิจิตร) และ สาขาเขาทราย (จ.พิจิตร)

 

ขั้นตอนการใช้สิทธิ 
เงื่อนไขการรับชำระค่าโดยสาร ด้วยวงเงินโตรงการ คนละครึ่ง

 • โครงการคนละครึ่ง
  1. ผู้ได้รับสิทธิ สามารถใช้สิทธิชำระเงินค่าโดยสาร ได้ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65 (ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน)
  2. ผู้ใช้สิทธิสแกนชำระค่าโดยสารผ่านแอป เป๋าตัง โดยสามารถเลือกชำระแบ่งเป็น
      - ชำระผ่านแอปเป๋าตังค์ ทั้งหมด
      - ชำระผ่านแอปเป๋าตังค์ + เงินสด
  3. โครงการ “คนละครึ่ง” ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดวันละ 150 บาท ยอดรวมการใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง”
       ไม่เกิน 1,600 บาท ตลอดโครงการ 
  ***โดยเงื่อนไขสำคัญของโครงการที่รัฐบาลกำหนด คือ ลูกค้าต้องเติมเงินเข้า แอป "เป๋าตังค์" อย่างน้อยสุด 150 บาท ต่อวัน (หรือไม่ต่ำกว่า 800 บาท / ตลอดอายุโครงการ จึงจะสามารถใช้วงเงินที่รัฐบาลสนับสนุนได้)
  4. กรณีเงินในแอปไม่เพียงพอต่อการชำระค่าโดยสาร สามารถชำระส่วนต่างเป็นเงินสดได้
  5. ตั๋วโดยสารที่ชำระด้วยวงเงินโครงการ "คนละครึ่ง" ซื้อตั๋วแล้ว สามารถเลื่อนตั๋วได้ตามเงื่อนไขปกติ
      ของบริษัทฯ
  6. โครงการ "คนละครึ่ง" สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นตั๋วโดยสาร ของนครชัยแอร์ ได้
      รวมทั้งสามารถใช้ร่วมกับสิทธิสมาชิก NCA Go Card ได้
  7. ตั๋วโดยสารที่ใช้สิทธิ์ "คนละครึ่ง" ซื้อตั๋วแล้ว ไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี