บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ รับชำระค่าโดยสารผ่านโครงการคนละครึ่ง และ เพิ่มกำลังซื้อ เริ่มวันนี้ - 31 ธ.ค. 64

นครชัยแอร์ รับชำระค่าโดยสารผ่านโครงการคนละครึ่ง และ เพิ่มกำลังซื้อ เริ่มวันนี้ - 31 ธ.ค. 64

นครชัยแอร์ รับชำระค่าโดยสารผ่านโครงการคนละครึ่ง และ เพิ่มกำลังซื้อ ทุกเส้นทาง
เริ่มวันนี้ - 31 ธ.ค. 64

สามารถใช้สิทธิได้ที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทุกสาขา 
ยกเว้น
 สาขาวังทอง (จ.พิษณุโลก) , สาขาสากเหล็ก (จ.พิจิตร) และ สาขาเขาทราย (จ.พิจิตร)

 

ขั้นตอนการใช้สิทธิ 


เงื่อนไขการรับชำระค่าโดยสาร ด้วยวงเงินโตรงการ คนละครึ่ง และ เพิ่มกำลังซื้อ

 • โครงการคนละครึ่ง
  1. ผู้ได้รับสิทธิ สามารถใช้สิทธิชำระเงินค่าโดยสาร ได้ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 64 (ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน)
  2. ผู้ใช้สิทธิสแกนชำระค่าโดยสารผ่านแอป เป๋าตัง โดยสามารถเลือกชำระแบ่งเป็น
      - ชำระผ่านแอปเป๋าตังค์ ทั้งหมด
      - ชำระผ่านแอปเป๋าตังค์ + เงินสด
  3. โครงการ “คนละครึ่ง” ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดวันละ 150 บาท ยอดรวมการใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง”
       ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ 
  ***โดยเงื่อนไขสำคัญของโครงการที่รัฐบาลกำหนด คือ ลูกค้าต้องเติมเงินเข้า แอป "เป๋าตังค์" อย่างน้อยสุด 150 บาท ต่อวัน (หรือไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท / ตลอดอายุโครงการ จึงจะสามารถใช้วงเงินที่รัฐบาลสนับสนุนได้)
  4. กรณีเงินในแอปไม่เพียงพอต่อการชำระค่าโดยสาร สามารถชำระส่วนต่างเป็นเงินสดได้
  5. ตั๋วโดยสารที่ชำระด้วยวงเงินโครงการ "คนละครึ่ง" ซื้อตั๋วแล้ว สามารถเลื่อน - คืน ได้ตามเงื่อนไข ปกติ
      ของบริษัทฯ
  6. โครงการ "คนละครึ่ง" สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นตั๋วโดยสาร ของนครชัยแอร์ ได้ รวมทั้งสามารถใช้กับ
       สิทธิสมาชิก NCA Go Card ในการรับส่วนลด และสะสมคะแนน

 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อ
  1. รัฐบาลช่วยเหลือวงเงินซื้อสินค้าให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นเงิน 200 บาท ต่อ เดือน
      (วงเงินรวมไม่เกิน 1,200 บาท / ตลอดอายุโครงการ 6 เดือน)
  2. ผู้ได้รับสิทธิ สามารถใช้สิทธิชำระเงินค่าโดยสาร ได้ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 64
      (ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน)
  3. ผู้ใช้สิทธิเลือกชำระจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรประชาชน โดยใช้วงเงินของโครงการ ร่วมกับการ 
      ชำระเป็นเงินสด (ส่วนต่าง)
  4. ตั๋วโดยสารที่ชำระด้วยวงเงินโครงการ "เพิ่มกำลังซื้อ" ซื้อตั๋วแล้ว สามารถเลื่อน - คืน ได้ตามเงื่อนไข ปกติ
      ของบริษัทฯ
  5. โครงการ "เพิ่มกำลังซื้อ" สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นตั๋วโดยสาร ของนครชัยแอร์ได้ รวมทั้งสามารถใช้กับ
      สิทธิสมาชิก NCA Go Card ในการรับสวนลด และสะสมคะแนน