บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : ตารางเดินรถนครชัยแอร์ (ช่วงสถานการณ์โควิด-19) เริ่ม 6 ต.ค. 64

ตารางเดินรถนครชัยแอร์ (ช่วงสถานการณ์โควิด-19) เริ่ม 6 ต.ค. 64

ตารางเดินรถ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (ในช่วงสถานการณ์ COVID-19)

 เริ่ม 6 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

.................

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 15 วัน ทุกเส้นทาง ทุกช่องทาง

ซื้อตั๋วผ่านเว็บไซต์ (NCA Booking) คลิก