บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ เปิดรับตัวแทนจำหน่ายตั๋วและบริการส่งพัสดุ จ.สกลนคร

นครชัยแอร์ เปิดรับตัวแทนจำหน่ายตั๋วและบริการส่งพัสดุ จ.สกลนคร

นครชัยแอร์ รับสมัครตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารและบริการส่งพัสดุด่วน
ในพื้นที่ อ.พังโคน / อ.วังสามหมอ / อ.วาริชภูมิ (จ.สกลนคร)

คุณสมบัติ
- บุคคลสัญชาติไทย อายุ 35 - 50 ปี
- ภูมิลำเนาอยู่ใน อ.พังโคน / อ.วังสามหมอ / อ.วาริชภูมิ (จ.สกลนคร)
- บริหารงานด้วยตนเอง และสามารถจัดหาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานได้
- มีแผนการทำธุรกิจการตลาด มีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารงานสถานีเดินรถ การบริหารทีมงาน และกำกับดูแลการเดินรถ

สนใจติดต่อ 
คุณวรรณี / คุณพัชร
เบอร์โทรศัพท์ 094 215 - 227
(วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 13.00 - 18.00 น.)