บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันนี้ (27 ก.ค. 65) ผู้แทนบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมพิธีวางพานพุ่ม พระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเขตจตุจักร