บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ร่วมยินดี 81 ปี กรมการขนส่งทางบก

นครชัยแอร์ ร่วมยินดี 81 ปี กรมการขนส่งทางบก

นครชัยแอร์ ร่วมยินดี 81 ปี กรมการขนส่งทางบก

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบเงินบริจาคกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จากนายนพดล นิ่มพัชราวุธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด