บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ เพิ่มเที่ยวรอบค่ำ กรุงเทพฯ - อ.เขมราฐ เริ่ม 25 ม.ค. 61 นี้ เป็นต้นไปนครชัยแอร์ เพิ่มเที่ยวรอบค่ำ กรุงเทพฯ - อ.เขมราฐ เริ่ม 25 ม.ค. 61 นี้ เป็นต้นไป

นครชัยแอร์ เพิ่มเที่ยวรอบค่ำ กรุงเทพฯ - อ.เขมราฐ เริ่ม 25 ม.ค. 61 นี้ เป็นต้นไป 
สืบเนื่องจากการเปิดให้บริการเดินรถเส้นทาง กรุงเทพฯ - อ.เขมราฐ ของนครชัยแอร์ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี นครชัยแอร์ จึงเพิ่มรอบการให้บริการอีก 1 รอบ โดยจากเดิมให้บริการวันละ 1 รอบ (เที่ยวเช้า) ได้เพิ่มรอบเที่ยวเย็นอีก 1 เที่ยว เพื่อรองรับการให้บริการพี่น้อง อ.เขมราฐ
ตารางเวลาเดินรถ (เริ่ม 25 ม.ค.61 เป็นต้นไป)
1. กรุงเทพฯ - อ.เขมราฐ (วันละ 2 เที่ยว) 09.00 น. , 20.50 น.
2. อ.เขมราฐ - กรุงเทพฯ (วันละ 2 เที่ยว) 08.30 น. , 18.10 น.
โปรโมชั่นช่วงเปิดเส้นทางใหม่
- ส่วนลดค่าโดยสาร 20% (วันนี้ - 28/2/61)
- สมัครสมาชิกฟรี เฉพาะที่ นครชัยแอร์ อ.เขมราฐ 
(วันนี้ - 28/2/61)