บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ เดินหน้าบริการ NCA Shuttle Bus รถตู้ส่งฟรีถึงบีทีเอสนครชัยแอร์ เดินหน้าบริการ NCA Shuttle Bus รถตู้ส่งฟรีถึงบีทีเอส

นครชัยแอร์ เดินหน้าบริการ NCA Shuttle Bus รถตู้ส่งฟรีถึงบีทีเอส หลังพบยอดผู้รับบริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า จากที่บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการรถตู้ส่งฟรีถึง  บีทีเอส ภายใต้ชื่อ NCA Shuttle Bus เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก โดยในปี 2560 มียอดผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 52,662 คน ให้บริการทั้งหมด 6,847 เที่ยว พบว่าช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00 – 07.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ นิยมเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้า เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯได้เก็บสถิติจำนวนผู้ใช้บริการที่ผ่านมานอกจากช่วงเวลาที่ผู้โดยสารนิยมเดินทาง ยังพบว่าในช่วงเทศกาล หรือช่วงหลังวันหยุดติดต่อกันจะมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรถตู้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถทัวร์นครชัยแอร์ จากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ ทำให้ที่ผ่านมาได้มีการเสริมเที่ยวบริการรถตู้ NCA Shuttle Bus โดยวิเคราะห์จากเที่ยวรถทัวร์โดยสารของบริษัทฯ สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีการเปิดจองตั๋วล่วงหน้า 365 วันและมีการจัดเที่ยวรถโดยสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ จึงสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์การเพิ่มเที่ยวรถล่วงหน้า ได้อย่างแม่นยำ  

นอกจากการจัดเตรียมเที่ยวเวลาบริการให้เพียงพอต่อความต้องการแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการของรถตู้ NCA Shuttle Bus จึงได้กำหนดมาตรฐานการตรวจเช็คความพร้อมของรถ ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. การตรวจเช็คประจำวัน ตรวจเช็คโดยพนักงานขับประจำรถ ตรวจความสะอาดภายนอก ภายในของตัวรถ ตรวจกระจกหน้าและยางปัดน้ำฝน ตรวจไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ แตร ว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่ ตรวจประตู ระบบล็อคของประตู ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ภายในรถ เช่น ไฟแสงสว่างในห้องโดยสาร  ตรวจสภาพเบาะโดยสาร เข็มขัดนิรภัย ตรวจระบบควบคุมรถ แป้นเบรค แป้นคันเร่ง      แป้นครัช เบรกมือให้อยู่ในสภาพความพร้อมต่อการใช้งาน  ซึ่งจะทำการตรวจก่อนนำรถออกไปให้บริการ และทุกครั้งหลังจากให้บริการแล้วนั้น พนักงานขับประจำรถจะทำการตรวจอีกครั้ง เพื่อให้รถมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอหากเกิดกรณีเร่งด่วนต้องนำรถออกไปให้บริการ 2. ตรวจประจำสัปดาห์ โดยผู้ชำนาญการ ได้แก่ ตรวจคราบน้ำมันในห้องเครื่อง ระดับน้ำหม้อน้ำ น้ำมันเบรค - ครัช ระดับน้ำมันเครื่อง  สายพานแอร์ แรงดันลมยาง และตรวจเช็คตั้งเบรกมือ 3. ตรวจประจำเดือน ตรวจโดยศูนย์บำรุงรักษานครชัยแอร์ เพื่อเช็ค กรองแอร์ กรองอากาศ แบตเตอร์รี่ ตรวจเช็คช่วงล่าง  ฟังเสียงเครื่องยนต์ และตรวจอุปกรณ์รองรับกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ แม่แรง ล้ออะไหล่ ประจำ ให้อยู่ครบและพร้อมใช้งาน และนอกจากการตรวจเช็คทั้ง 3 รูปแบบที่บริษัทฯ กำหนดแล้วนั้น ยังได้นำรถตู้ NCA Shuttle Bus เข้าศูนย์บำรุงรักษาของ TOYOTA ทุก 10,000 กม. เพื่อตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ตามคำแนะนำของศูนย์ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหาย ผลจาการตรวจเช็คอย่างเป็นระบบนี้ ส่งผลให้การให้บริการรถตู้ส่งฟรีถึงบีทีเอส ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่พบรถเสียระหว่างทาง

นางเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “บริการรถตู้ส่งฟรีถึงบีทีเอส”  NCA Shuttle Bus เป็นอีกหนึ่งบริการ จากนครชัยแอร์ในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเดินทางต่อสามารถเดินทางไปยังปลายทางได้โดยสะดวกมากขึ้น ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรถตู้ให้บริการจำนวน 2 คัน ให้บริการเที่ยวเวลาปกติวันละ 25 เที่ยว มีต้นทุนการให้บริการอยู่ที่เดือนละ 50,000 บาท/คัน (โดยประมาณ) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการที่ดีเพื่อมอบให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายสูงสุด สำหรับลูกค้านครชัยแอร์ที่ต้องการใช้ “บริการรถตู้ส่งฟรีถึงบีทีเอส” NCA Shuttle Bus สามารถใช้บริการได้ที่บริเวณชานชาลาขาเข้า โดยเมื่อลงรถทัวร์โดยสารจะพบรถตู้ที่จอดรอให้บริการด้านข้างชานชาลา ให้บริการทุกวัน ช่วงเช้าตั้งแต่ 04.45 – 08.20 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่ 15.40 – 20.30 น. โดยรถจะออกทุก 15 นาที บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากรถตู้ NCA Shuttle Bus สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 0-2939-4999 ต่อ 1125 , 1126