บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เรียนประชาสัมพันธ์การเดินรถ เทศกาลสงกรานต์ 2561 รถนครชัยแอร์ไม่เข้าหมอชิตเรียนประชาสัมพันธ์การเดินรถ เทศกาลสงกรานต์ 2561 รถนครชัยแอร์ไม่เข้าหมอชิต

เรียนประชาสัมพันธ์การเดินรถ เทศกาลสงกรานต์ 2561 รถนครชัยแอร์ไม่เข้าหมอชิต เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดช่วงเทศกาล

* ช่วงที่ 1 *

ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 เมษายน 2561 รถนครชัยแอร์ ทุกเที่ยวจะไม่เข้ารับและส่ง ที่หมอชิต (สามารถขึ้น-ลงรถ ได้ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถ.กำแพงเพชร2)

 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการขึ้นรถที่รังสิต
กรุงเทพฯ - ขอนแก่น

09.10 น., 12.01 น., 15.01 น., 17.31 น., 20.16 น.,
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
21.01 น.
กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ
17.16 น.
กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์
18.16 น.
กรุงเทพฯ - อุดรธานี
19.01 น.
กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์
21.31 น.
กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์
19.16 น.
กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
17.01 น. และ 18.01 น.

* ช่วงที่ 2 *
ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 เมษายน 2561
(รถขาออกจากกรุงเทพฯ) เข้ารับผู้โดยสารที่หมอชิต
(รถขาเข้ากรุงเทพฯ) ไม่เข้าหมอชิต ลูกค้าลงรถได้ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ถ.กำแพงเพชร 2

--------------------
หมายเหตุ
1. ผู้โดยสารสามารถขึ้น-ลง รถได้ที่ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ตั้งอยู่ ริมถนนกำแพงเพชร 2)
2. กรณีขึ้นรถที่ นครชัยแอร์ รังสิต สามารถขึ้นได้ตามปกติ
3. ประกาศนี้เฉพาะการขึ้น-ลง รถที่หมอชิต (กรุงเทพฯ) เท่านั้น การขึ้นรถที่ สาขาต่างจังหวัดไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ