บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ขยายช่องทางชำระค่าตั๋วโดยสารผ่าน Big C ทุกสาขา*นครชัยแอร์ ขยายช่องทางชำระค่าตั๋วโดยสารผ่าน Big C ทุกสาขา*

นครชัยแอร์เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า ขยายช่องทางชำระค่าตั๋วโดยสารผ่าน Big C ทุกสาขา* 
เริ่ม 2 พ.ค. 61 เป็นต้นไป

รายละเอียด
- ลูกค้าแจ้งรหัสจองตั๋ว 8 หลักต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ Big C
- สามารถชำระได้ที่ Big C Supercenter และ Mini Big-C ทั่วประเทศ (จำนวน 830 สาขา)
- ค่าธรรมเนียม 5 บาท / บิล (ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61)
- สลิปสามารถใช้เป็นหลักฐานขึ้นรถได้ทันที 
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพื่อความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางจองตั๋วนครชัยแอร์
- Call Center 1624
- Website: https://www.nakhonchaiair.com/ncabooking/
- NCA Social Booking (Facebook แชทได้เลย / Line @nakhonchaiair)
- NCA Mobile 
Android: https://play.google.com/store/apps/details…
IOS: https://itunes.apple.com/th/app/nca-mobile/id1087301253?mt=8

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
https://www2.nakhonchaiair.com/Ticketing-and-payment-channe…