บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ เปิดรับ NCA Partnerนครชัยแอร์ เปิดรับ NCA Partner

นครชัยแอร์ เปิดรับNCA Partner 
เพื่อให้บริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร และบริการส่งพัสดุด่วน

รายละเอียด

  • บุคคลสัญชาติไทย อายุ 30-50 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร หรือเป็นเจ้าของกิจการ อย่างน้อย 2 ปี
  • บริหารงานด้วยตัวเอง และสามารถจัดหาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานได้
  • มีแผนการทำธุรกิจการตลาด มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการบริหารงานสถานีเดินรถ การบริหารทีมงาน และกำกับดูแลการเดินรถ 

พื้นที่เปิดรับ
- รังสิต (กรุงเทพฯ)
- จ.ชลบุรี
- อ.เถิน (จ.ลำปาง)
- จ.นครราชสีมา
- อ.ดอยติ (จ.ลำพูน)
- สมเด็จ (จ.กาฬสินธุ์)
- จ.ยโสธร 
- จ.กาฬสินธุ์
- จ.นครพนม
- จ.น่าน
- อ.บ้านแพง (จ.นครพนม)
- จ.มหาสารคาม
- จ.มุกดาหาร
- จ.ร้อยเอ็ด
- จ.ศรีสะเกษ
- จ.สกลนคร
- จ.สุรินทร์
- จ.หนองคาย
- จ.หนองบัวลำภู
- จ.อุดรธานี

สนใจติดต่อได้ที่..คุณพัชร เบอร์โทรศัพท์ 087 224-4552
................
ส่งเอกสารการสมัครได้ที่
- สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ทุกสาขา 
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ บริษัทนครชัยแอร์ เลขที่ 109 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900