บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ จัดโปรฯ “หรรษาหน้าฝน” รับคูปองส่วนลด 20%นครชัยแอร์ จัดโปรฯ “หรรษาหน้าฝน” รับคูปองส่วนลด 20%

นครชัยแอร์ต้อนรับฤดูฝนชุ่มฉ่ำ ด้วยโปรโมชั่น “หรรษาหน้าฝน” สำหรับลูกค้าเดินทางกับรถโดยสารนครชัยแอร์ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 61 รับคูปองส่วนลด 20%  ทุกที่นั่ง ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ

รายละเอียด
1. ซื้อตั๋ว ในเส้นทาง และเที่ยวเวลา ที่บริษัทฯ กำหนด รับคูปองส่วนลด 20% (สำหรับลดค่าตั๋ว ในครั้งถัดไป) 
2. สามารถรับส่วนลดตามโปรโมชั่น “หรรษาหน้าฝน” ได้ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ เท่านั้น
3. สามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 61 (ยกเว้นวันอาทิตย์)
4. สามารถเลื่อนตั๋วได้เฉพาะเที่ยวที่ลดเท่านั้น และระบุวันเดินทางได้ไม่เกิน 30 ก.ย. 61 (ค่าธรรมเนียมเลื่อนตั๋วเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของบริษัทฯ)
5. กรณีเลื่อนตั๋วโปรโมชั่น ไม่ตรงตาม (เงื่อนไข ข้อ 4) บริษัทฯ ขอเก็บค่าส่วนต่างราคาตั๋ว + ค่าธรรมเนียมเลื่อน (ถ้ามี)
7. สามารถคืนตั๋วได้ตามเงื่อนไขบริษัท (กรณีเป็นตั๋วที่ซื้อ แล้วได้รับคูปองท้ายตั๋ว > คูปองใบนั้นจะไม่สามารถนำมาใช้รับส่วนลดได้)
8. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
**หมายเหตุ**
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตรวจสอบเส้นทางและเที่ยวเวลาได้ตามตารางด้านล่าง