บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ สนับสนุน โครงการวันปฐมพยาบาลโลก 2561 ภายใต้แนวคิด “ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล”นครชัยแอร์ สนับสนุน โครงการวันปฐมพยาบาลโลก 2561 ภายใต้แนวคิด “ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล”

นครชัยแอร์ สนับสนุน โครงการวันปฐมพยาบาลโลก 2561 ภายใต้แนวคิด “ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล” เสริมศักยภาพพนักงานให้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆอย่างมืออาชีพ

วันนี้ (5 กันยายน 2561) ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ ประเภทหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการวันปฐมพยาบาลโลก 2561 ภายใต้แนวคิด “First Response to road Crashes: ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล” ให้กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, บริษัท ขนส่ง จำกัด และบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลกประจำปี 2561 โดยมีนางสาวถนอมศรี ไลยกาล ผู้จัดการ (อาวุโส) ฝ่ายธุรการเดินรถ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ในธุรกิจด้านการขนส่งผู้โดยสารต้องมาพร้อมความปลอดภัยทั้ง ของพนักงานผู้ให้บริการบนรถ ประชาชนผู้เดินทาง รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนน การให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ และศักยภาพของบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นการช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือแก้ไขปัญหาในสภาวะฉุกเฉิน สอดคล้องกับ งานวันปฐมพยาบาลโลกในปีนี้ ที่เน้นเรื่อง “First Response to road Crashes: ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล” เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งใกล้ตัวที่มีโอกาสพบเจอในชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จึงได้จัดอบรมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด แบ่งเป็น 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งได้แก่พนักงานขับรถ พนักงานต้อนรับบนรถ พนักงานภาคพื้น รวมทั้งระดับผู้บริหาร ในเรื่องการให้ความรู้และทำความเข้าใจการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรคที่มีภาวะเสี่ยงต่อการหมดสติ อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการเกิดเหตุในสถานการณ์ต่างๆ โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้รับเข็มกลัดกาชาด และประกาศนียบัตรของการฝึกอบรม 

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า การเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน ให้มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือผู้โดยสาร รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมทางบนท้องถนนได้อย่างถูกต้อง ก่อนนำส่งสถานพยาบาลได้อย่างปลอดภัย และสามารถออกไปปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบริการผู้โดยสารในทุกสถานการณ์ เพื่อให้เดินทางอย่างสะดวกสบาย และถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ติดตามข่าวสารของนครชัยแอร์ ผ่านช่องทาง www.nakhonchaiair.com หรือสอบถามข้อมูลบริการได้ที่เบอร์ Call Center 1624 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06:00 - 23:00 น.