บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดมุกดาหารบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดมุกดาหาร

ดร.จักรินทร์ วงศ์เบญจรัตน์ ประธานผู้ก่อตั้ง บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 เพื่อถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และนางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด และผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ด้วย ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินกฐินพระราชทานครั้งนี้ รวม 1,215,111 บาท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.09 น.