บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : สิทธิพิเศษ!! ลูกค้า "นครชัยแอร์" รับส่วนลดวันละ 200 บาท ในการเช่ารถขับกับ ECOCAR Rent-a-carสิทธิพิเศษ!! ลูกค้า "นครชัยแอร์" รับส่วนลดวันละ 200 บาท ในการเช่ารถขับกับ ECOCAR Rent-a-car

ลูกค้านครชัยแอร์ ที่แสดงตั๋วโดยสาร (หรือสลิป 7-11 และสลิป Big C) ที่ชำระเงิน รับส่วนลดวันละ 200 บาท ในการเช่ารถขับกับ ECOCAR Rent-a-car

สำรองรถเช่าผ่านระบบออนไลน์ที่ LINE ID: @ecocar หรือ Facebook รถเช่าอีโคคาร์

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 พฤษภาคม 2562

โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้านครชัยแอร์ ที่เช่ารถ
โปรโมชั่น A รถเช่ารายวันแบบขับเอง Eco Car 1.2 Auto
เพียง 1,284 บาท จากราคาปกติ 1,498 บาท
- Ecocar: รถ NissaAlmera 1.2 Auto หรือรถยนต์ในรุ่นที่เทียบเท่ากัน
โปรโมชั่น B รถเช่ารายวันแบบขับเอง ECONOMY Car 1.5 Auto
เพียง1,498บาทจากราคาปกติ 1,712 บาท
- Ecocar: รถ Toyota Vios 1.5 Auto หรือรถยนต์ในรุ่นที่เทียบเท่ากัน
โปรโมชั่น C รถเช่ารายวันแบบขับเอง รุ่น Mid-Size Car 2.0 Auto
เพียง 2,782 บาท จากราคาปกติ 2,996 บาท
- Ecocar : รถ Mid-Size Car รุ่น Nissan Teana 2.0 Auto (รถมีเฉพาะบางสาขาเท่านั้น)
โปรโมชั่น D รถเช่ารายวันแบบขับเอง รุ่น PPV Car 1.9 Auto จำนวน 1 คัน
เพียง 2,782 บาท จากราคาปกติ 2,996 บาท
- Ecocar :รถ PPV Car รุ่น Isuzu Mu-X 1.9 Auto (รถมีเฉพาะบางสาขาเท่านั้น)

เงื่อนไข: 
• กรุณาแสดงตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ (อายุตั๋วไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่เข้าใช้บริการ) พร้อมเอกสารการจองรถเช่าที่ Line: @ecocar
• ทำการสำรองรถเช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
• ชื่อในตั๋วโดยสารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้เช่ารถ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ยกเว้นการจองรถเมื่อใช้บริการในช่วง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 -1 มกราคม พ.ศ. 2562, 12 – 16เมษายน พ.ศ. 2562

สาขา ECOCAR ที่ให้บริการ จำนวน 11 สาขา
1.สาขาดอนเมือง 
2.สาขาลาดพร้าว 
3.สาขาบางหว้า 
4.สาขาสาโรง 
5.สาขาอ่อนนุช 
6.สาขานนทบุรี 
7.สาขาพัทยา 
8.สาขาเชียงใหม่ 
9.สาขาอุบลราชธานี 
10.สาขาสนามบินหาดใหญ่ 
11.สาขาบางเขน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thairentecocar.com